Flyktninger og integrering

Delvis fornøyd med utgifts­dekningen til flyktninger

Flyktninger og integrering. KS er fornøyd med dekningen av kommunenes utgifter til flyktninger i fjor, unntatt for enslige mindreårige, der bare 60 prosent ble dekket av staten.
16.8 2017 14:33

Listhaug skaper strid hos partneren

Stortingsvalget 2017. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) strategi og retorikk er en kilde til økende misnøye i Høyre, ifølge en ny bok.
8.8 2017 08:27

Solberg: Lærere har taushets­plikt

Flyktninger og integrering. Statsminister Erna Solberg (H) sammenlikner reiser til hjemlandet for flyktninger med tyvfiske og svart arbeid, men påpeker at lærerne har taushetsplikt om det de får vite i klasserommet.
7.8 2017 11:09

Ap og Sp avviser norsk­krav for Nav-støtte

Politikk. Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserer Frp-leder Siv Jensen for først å kutte i norskopplæringstilbudet og så ville straffe flyktninger som ikke lærer seg norsk.
4.8 2017 14:19

Kritisk til Listhaug-oppfordring

Politikk. Utdanningsforbundet reagerer kraftig på Sylvi Listhaugs oppfordring til lærere om å melde fra om barn av asylsøkere som reiser på ferie til hjemlandet.
4.8 2017 10:16

Vil stille språk­krav for å gi Nav-støtte

Politikk. Siv Jensen vil nekte flyktninger Nav-støtte dersom de ikke har lært norsk innen fem år. Men å reversere regjeringens kutt i norskopplæringen er ikke på planen.
4.8 2017 08:38

Flyktninger velger stor­by fremfor distrikt

Flyktninger og integrering. En firedel av de flyktningene som flytter fra kommunen de først ble bosatt i, velger å bo i Oslo, viser ny statistikk.
5.7 2017 08:37

Annet­hvert asyl­barn fikk midlertidig opp­hold

Flyktninger og integrering. Nesten halvparten av de enslige, mindreårige asylsøkerne som har fått svar i år, fikk midlertidig opphold og må reise ut når de fyller 18.
4.7 2017 08:19

Flyktet fra krigen – ble bosatt i Sula

Flyktninger og integrering. En familie fra Idlib er blant de 8.000 syriske FN-flyktningene som Norge tar imot. Kommunal Rapport har fulgt dem fra de gikk på kurs om Norge i Jordan.
29.6 2017 14:03

Bygdefolk mest positive til integrering

Flyktninger og integrering. Folk på bygda mener i langt større grad enn byfolk at innvandrere blir godt integrert, viser en ny undersøkelse.
8.6 2017 09:04

Sider