Helse

Helse

18.05.2015 - 08:34

Skolebarn veies og måles, men oppfølgingen for overvekt og fedme er ikke god nok, mener helsedirektøren. Nå har han flere tiltak på blokka.

15.05.2015 - 08:53

Verken jobb, utdanning, alder, kjønn eller om man har omsorg for barn har mye å si for hvor stort korttidsfravær nordmenn har på grunn av sykdom.

11.05.2015 - 14:47

KS er svært kritisk til forslaget om at kommunene må betale sykehusene døgnpris for utskrivningsklare pasienter i psykiatri og rusbehandling.

08.05.2015 - 09:46

Idag den 8. mai er det frigjøringsdag og veterandagen. Soldater fra 2. verdenskrig og soldater i operativ tjeneste etter krigen hedres. Men for mange kan det vært vanskelig å tilpasse seg en vanlig hverdag etter aktiv militærtjeneste utenlands.

29.04.2015 - 08:20

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) anbefaler alle kommuner å gjøre som Stavanger, som hver måned kan legge fram oppdatert oversikt over sin sykehjemskø.

28.04.2015 - 12:47

Fire personer på Ladesletta helse- og velferdssenter i Trondheim har fått påvist smitte av resistente gule stafylokokker (MRSA).

28.04.2015 - 09:07

Antallet uføre under 35 år har økt med 50 prosent de siste fem årene.

27.04.2015 - 08:38

Høyres ordførerkandidat i Kristiansund, Torbjørn Sagen, er så oppgitt over sin egen helseminister Bent Høie at han vil støtte Kristiansund kommunes søksmål i sykehusstriden på Nordvestlandet.

26.04.2015 - 20:24

Det bør gjøres mer for å la eldre som ønsker det, bo hjemme lengst mulig, mener Høyre. Nå slår de et slag for å bygge demenslandsbyer.

24.04.2015 - 08:42

En kvinnelig advokat som saksøkte Bergen kommune, tapte saken i retten. Kvinnen krevde 14 millioner kroner i erstatning etter å ha blitt smittet av giardia i drikkevannet.

09.04.2015 - 12:49

Kommunene må forberede seg på en storstilt utbygging av tilbudet til personer som lider av demens. Stortinget lovfester nå retten til dagaktivitetsplass.

07.04.2015 - 08:25

Overdoseutrykningene i Bergen har falt med 40 prosent, viser nye tall. Politiet mener nedleggelsen av rusmiljøet i Nygårdsparken er årsaken.

30.03.2015 - 08:53

I Bergen setter Nav om kort tid i gang et nytt prosjekt der målet er å få sykmeldte raskere tilbake i jobb.

27.03.2015 - 13:07

Oslo tingrett frifinner kommunen for omsorgssvikt i saken som omhandler dødsfallet til to eldre kvinner i bydel Gamle Oslo for fem år siden.

27.03.2015 - 09:35

Mange vender tilbake i jobb når Nav sender brev om dialogmøte til sykmeldte, viser forskning utført ved Frischsenteret.

20.03.2015 - 10:23

Påtalemyndigheten går inn for frifinnelse av Oslo kommune i en rettssak om to eldre kvinner som døde i 2010.

19.03.2015 - 11:36

422 kommuner brukte elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger overfor legekontorer og sykehus i januar. Og alle kommunene har elektronisk pasientjournal, men databruken er ikke uproblematisk.

16.03.2015 - 11:44

Mange pasienter i distriktene sliter med å få plass hos fastlege. Til tross for tilsynelatende fulle lister, har mange leger ledig plass.

13.03.2015 - 15:49

Fylkesmannen mener barnevernstjenesten i Bærum ga forsvarlig oppfølging av den 15 år gamle jenta som i oktober i fjor drepte en barnevernsansatt.