Helse

Helse

16.04.2014 - 08:20

Dersom fire av fem nordmenn øker det fysiske aktivitetsnivået, kan den årlige velferdsgevinsten bli opptil 239 milliarder kroner. Her kan du se hva som fremmer fysisk aktivitet i nærmiljøet.

25.03.2014 - 10:22

Bergen kommune vurderte å avvikle oljeturnusen ved Mildeveien bofellesskap, men nå har helsebyråden besluttet at den skal fortsette.

21.03.2014 - 09:36

Ingen av de 28 kommunene som hittil har uttalt seg, støtter regjeringens forslag om legers reservasjonsrett, men for KS-styret kan det bli vanskelig å bli enige om en uttalelse.

07.03.2014 - 17:02

Bjørnar Moxnes politianmeldes for å ha gått ut med opplysninger som kommuneadvokaten i Oslo mener er taushetsbelagte. Den vurderingen deler ikke en av landets fremste eksperter i offentlig rett, professor Jan Fridthjof Bernt.

07.03.2014 - 15:59

Kommuner som ønsker å bygge aktivitetspark for å fremme folkehelse kan nå få drahjelp.

06.03.2014 - 12:56

Kommunene gjør ikke en god nok jobb med barns helse. Barneombudet vil ha strengere kontroll og øremerke penger til skolehelsetjenesten.

05.03.2014 - 15:00

Tilsynsmeldingen fra i fjor viser at 56 av 78 helsestasjoner som ble sjekket ikke gjennomførte sjekk av barn korrekt, tilstrekkelig eller til rett tid.

05.03.2014 - 10:57

Fem kommuner støtter ikke helseminister Bent Høies (H) lovforslag om å gi leger mulighet til å reservere seg mot abort, og oppgir i sine høringssvar at de ikke vil ansette fastleger som reserverer seg.

21.02.2014 - 09:20

Ett døgn i rusomsorgen koster nesten dobbelt så mye i offentlig sektor som i privat, ifølge en ny rapport fra Helsedirektoratet. Det skyldes underfinansiering av ideelle tilbud, mener Blå Kors.

21.02.2014 - 09:18

Den framtidige sykehusstrukturen i Agder-fylkene er ett stort sykehus i Kristiansand kombinert med flere regionale helsesentre, konkluderer utviklingsplanen for Sørlandet sykehus fram mot 2030.

12.02.2014 - 15:36

Helsedirektør Bjørn Guldvog vil følge nøye med på om sykehusene skriver ut pasienter til kommunene for tidlig.

12.02.2014 - 13:41

Samhandlingsreformen er i ferd med å bli en kommunereform, slik Stortinget ønsket, viser nye nøkkeltall Helsedirektoratet la fram i dag.

12.02.2014 - 09:22

Høyreordførerne i Tinn, Kragerø og Notodden ber helseminister Bent Høie (H) stoppe endringer i sykehusstrukturen i Telemark.

24.01.2014 - 12:11

Talet på årsverk innan kommunalt psykisk helse- og rusarbeid heldt seg stabilt, mens kompetansen blant dei tilsette har blitt høgare, viser to ny rapportar.

22.01.2014 - 16:10

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil la kommunene avgjøre om deres fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

22.01.2014 - 12:13

Arbeidstilsynet vil at Kommune-Norge skal bli bedre til å ta vare på skolebyggene.

21.01.2014 - 09:19

Regjeringen sender nå ut et forslag om å endre loven slik at leger får mulighet til å nekte å henvise pasienter til abort. En ny meningsmåling viser at regjeringen er på kollisjonskurs med befolkningen.

21.01.2014 - 09:18

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sender tirsdag et forslag ut på høring som skal gi fastleger rett til å nekte å henvise pasienter til abort. Han slår fast at abortnektende leger skal registreres.

20.01.2014 - 09:49

Enkelte kommuneleger vil ikke opplyse om legene reserverer seg mot å henvise pasienter til abort.