Helse

Helse

24.04.2015 - 08:42

En kvinnelig advokat som saksøkte Bergen kommune, tapte saken i retten. Kvinnen krevde 14 millioner kroner i erstatning etter å ha blitt smittet av giardia i drikkevannet.

09.04.2015 - 12:49

Kommunene må forberede seg på en storstilt utbygging av tilbudet til personer som lider av demens. Stortinget lovfester nå retten til dagaktivitetsplass.

07.04.2015 - 08:25

Overdoseutrykningene i Bergen har falt med 40 prosent, viser nye tall. Politiet mener nedleggelsen av rusmiljøet i Nygårdsparken er årsaken.

30.03.2015 - 08:53

I Bergen setter Nav om kort tid i gang et nytt prosjekt der målet er å få sykmeldte raskere tilbake i jobb.

27.03.2015 - 13:07

Oslo tingrett frifinner kommunen for omsorgssvikt i saken som omhandler dødsfallet til to eldre kvinner i bydel Gamle Oslo for fem år siden.

27.03.2015 - 09:35

Mange vender tilbake i jobb når Nav sender brev om dialogmøte til sykmeldte, viser forskning utført ved Frischsenteret.

20.03.2015 - 10:23

Påtalemyndigheten går inn for frifinnelse av Oslo kommune i en rettssak om to eldre kvinner som døde i 2010.

19.03.2015 - 11:36

422 kommuner brukte elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger overfor legekontorer og sykehus i januar. Og alle kommunene har elektronisk pasientjournal, men databruken er ikke uproblematisk.

16.03.2015 - 11:44

Mange pasienter i distriktene sliter med å få plass hos fastlege. Til tross for tilsynelatende fulle lister, har mange leger ledig plass.

13.03.2015 - 15:49

Fylkesmannen mener barnevernstjenesten i Bærum ga forsvarlig oppfølging av den 15 år gamle jenta som i oktober i fjor drepte en barnevernsansatt.

13.03.2015 - 09:37

Bare 7,5 prosent av de ferske sykepleierne har sykehjem som første jobbønske.

11.03.2015 - 09:28

Advokat Beate Hamre krever 14 millioner kroner i erstatning for å ha blitt smittet av forurenset drikkevann etter giardia-epidemien i Bergen i 2004.

11.03.2015 - 09:12

Antall frisklivsentraler og folkehelsekoordinatorer har skutt fart etter samhandlingsreformen. Men helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker fortsatt mer forebyggende helsearbeid, særlig blant unge og gamle.

09.03.2015 - 09:25

Oslo kommune risikerer at boten på en halv million kroner for omsorgssvikt mot to eldre kvinner blir økt med 100.000 kroner når retten er ferdig med saken.

05.03.2015 - 09:23

Ved nesten alle landets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker er det avdekket lovbrudd, viser en rapport fra Helsetilsynet.

04.03.2015 - 09:29

57 prosent av alle som har blitt mobbet, har hatt symptomer som kan sammenlignes med krigstraumer, viser en ny studie.

03.03.2015 - 16:59

Legevaktene holder ikke mål, ifølge ny rapport fra Legeforeningen. Den krever at kommunene tar et langt større ansvar for kvaliteten i tilbudet. (OPPDATERT MED KOMMENTAR FRA KS.)

20.02.2015 - 09:20

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo, Tone Tellevik Dal mener det må vurderes om vaksineprogrammet for barn skal gjøres obligatorisk.

13.02.2015 - 09:45

Halvparten av kommunene mangler kreftkoordinator. Nå belønner Kreftforeningen kommuner som satser. Her kan du sjekke i kartet vårt - hvem har koordinator og hvem mangler?