Helse

Helse

13.02.2015 - 08:45

Halvparten av kommunene mangler kreftkoordinator. Nå belønner Kreftforeningen kommuner som satser. Her kan du sjekke i kartet vårt - hvem har koordinator og hvem mangler?

11.02.2015 - 08:41

Leger som reserverer seg mot å sette inn spiral, får ikke lenger være fastleger. Nå henge jobben i en tynn tråd for to leger i Telemark, skriver Varden.

10.02.2015 - 08:28

Smittevernetaten i Bergen kommune sier et større utbrudd av kikhoste har spredt seg i Bergen. 30 lærere er vaksinert etter at flere niendeklassinger er blitt syke.

02.02.2015 - 14:34

Oslo kommune må møte i retten etter at to eldre kvinner døde etter det Statens helsetilsyn mener er omsorgssvikt. Mandag ble rettssaken utsatt på ubestemt tid.

01.02.2015 - 15:35

To eldre kvinner som døde i 2010, hadde ikke fått god nok oppfølging av helsetjenesten i Oslo kommune, mente Helsetilsynet. Mandag starter rettssaken mot kommunen.

30.01.2015 - 10:42

Norske leger bør få konsentrere seg om å behandle pasienter i stedet for å sikre datasystemer, mener Den norske legeforening. De ønsker sterkere statlig IKT-styring.

28.01.2015 - 09:00

Rødt-leder og bystyrepolitiker Bjørnar Moxnes etterforskes for å ha offentliggjort en rapport om en overgrepssak ved et omsorgssenter. Mandag ble han avhørt av politiet i Oslo.

23.01.2015 - 13:14

Legekontorer, kommuner og dataleverandøren CGM skal granske et nytt datasystem på legekontorer etter at en pasient døde.

22.01.2015 - 09:49

Etter kraftig fall i antall liggedøgn på sykehus etter at samhandlingsreformen ble innført, måtte flere utskrivningsklare pasienter bli liggende i vente på plass i hjemkommunen.

20.01.2015 - 08:14

Kommunene fikk i fjor tilsagn om pengestøtte til å bygge 2.500 nye omsorgsplasser.

15.01.2015 - 11:50

Elektroniske henvisninger til sykehus og blodprøver er blitt borte etter at legekontorer innførte ett nytt datasystem. Torsdag var det krisemøte.

13.01.2015 - 08:32

Helsedirektoratet har oppnevnt fire nye nasjonale fagråd som knyttes til folkehelse og forebygging.

08.01.2015 - 08:04

Skal vi beholde småsykehusene, må vi tenke nytt rundt organiseringen, mener helseminister Bent Høie (H). Han ser for seg akuttmottak uten kirurger.

08.01.2015 - 07:59

Falske helsearbeidere forsøkte onsdag å lure seg inn til en eldre kvinne i Drammen. Som ved flere tilfeller i Oslo den siste tiden sa de at de skulle måle blodtrykket hennes.

07.01.2015 - 11:22

Helseminister Bent Høie (H) vil opprette et eget IKT-direktorat for helsesektoren. Han mener det må til for å styrke kommunikasjonen mellom helseforetakene.

06.01.2015 - 08:44

Arendal og Flekkefjord bør beholde lokalsykehuset, men vil på sikt miste fødetilbudet, ifølge en utviklingsplan for sørlandsregionen.

02.01.2015 - 13:40

Minst 115 ordførere vil sove utendørs natt til 14. januar for å markere den offisielle åpningen av Friluftslivets år.

23.12.2014 - 10:03

Sykehussaken på Nordmøre viser at vi trenger en ny måte å styre sykehusene på, mener flere helsepolitikere. Senterpartiet varsler forslag på nyåret.

22.12.2014 - 09:04

Det juridiske notatet om prosessen før vedtaket om å legge Møre og Romsdals nye sykehus til Molde inneholder alvorlige opplysninger, mener kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap).