Helse

Helse

07.10.2014 - 09:43

Alle norske kommuner som har egen flyplass, skal ha en egen vakt som kan rykke ut dersom det kommer personer som har symptomer på ebolasmitte.

06.10.2014 - 07:37

Siden 2008 har over 2.400 sykepleiere fått avslag på søknad om autorisasjon i Norge. Flere av disse er utdannet i utlandet. Samtidig er det stort behov for flere sykepleiere.

02.10.2014 - 07:33

Det viktigste lokalpolitikere kan gjøre for å hindre psykiske plager hos innbyggerne, er å sørge for gode skoler og barnehager, mener professor.

22.09.2014 - 07:14

Helsedirektoratet utlyser 40 millioner kroner i rekrutteringstilskudd til kommunene på nytt for å øke rekrutteringen av psykologer i de kommunale- helse og omsorgstjenestene.

18.09.2014 - 09:05

Helseministeren vil lage en ny folkehelsemelding fordi han synes meldingen som kom i fjor, er for lite opptatt av psykisk helse.

17.09.2014 - 10:15

KS-direktør Helge Eide mener det er på tide at kommunene slipper å løpe etter penger til tiltak som skal spare samfunnet for milliardutgifter.

17.09.2014 - 07:37

22 vitner skal forklare seg i retten om omsorgstilbudet til en 83 år gammel kvinne som frøs i hjel utenfor sin egen leilighet i Oslo.

17.09.2014 - 07:35

Politiet har henlagt saken mot Lillehammer kommune etter at en rullestolbruker trillet utfor en trapp ved et bo- og omsorgssenter og døde.

12.09.2014 - 08:00

Arbeidstilsynet har pålagt Skien kommune å kjøpe inn arbeidstøy til sine ansatte i hjemmetjenesten, som hittil har stilt på jobb i private klær.

12.09.2014 - 07:15

Det offentlige apparatet har bare oversikt over halvparten av det totale misbruket av illegale rusmidler og en femdel av problemene som skyldes alkoholmisbruk i Norge.

11.09.2014 - 08:28

Helseminister Bent Høie (H) gleder seg over at flere norske kommuner legger om demensomsorgen etter modell fra en demenslandsby i Nederland. - Her har vi mye å lære, sier han. Kommunene reiser nærmest i skytteltrafikk for å lære av De Hogeweyk.

10.09.2014 - 10:48

Helsedirektoratet ber alle norske kommuner om å gå gjennom sine smittevernplaner for å styrke beredskapen mot ebola.

09.09.2014 - 07:12

Arrangørene bak demonstrasjonen for de rusavhengige, som finner sted i Bergen i dag, mener store norske kommuner bør få egen rusbyråd.

08.09.2014 - 07:39

Pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp behandlet i sitt første virkeår rundt 2.400 personer som ikke hadde henvisning fra fastlege. Personene fordelte seg på 12 kommuner. Nå starter lavterskeltilbudet opp i fem nye kommuner.

08.09.2014 - 07:28

Helseminister Bent Høie starter en kartlegging for å finne ut hvor mange som venter på sykehjemsplass og hva slags planer kommunene har for bygging av nye plasser.

22.08.2014 - 07:36

Flere ansatte ved landets største Nav-kontor i Fredrikstad er trolig smittet av E. coli i dårlig drikkevann etter gravearbeider.

11.08.2014 - 09:05

Kun 42 prosent av pasientene som har behov for døgnbemannet omsorgsbolig når de skrives ut fra døgnbemanning, er sikret et slikt tilbud i kommunene, ifølge en rapport fra Sintef.

10.07.2014 - 08:16

Etter 14 år kan det være slutt på helsetjenesten Klara Klok. Mindre bevilgninger har ført til at driftsmidlene er brukt opp, og tjenesten kan derfor bli lagt ned i august.

09.07.2014 - 12:48

I Trondheim må Trygghetspatruljen rykke ut til eldre som segner om i sommervarmen.