Helse

Helse

22.01.2015 - 09:49

Etter kraftig fall i antall liggedøgn på sykehus etter at samhandlingsreformen ble innført, måtte flere utskrivningsklare pasienter bli liggende i vente på plass i hjemkommunen.

20.01.2015 - 08:14

Kommunene fikk i fjor tilsagn om pengestøtte til å bygge 2.500 nye omsorgsplasser.

15.01.2015 - 11:50

Elektroniske henvisninger til sykehus og blodprøver er blitt borte etter at legekontorer innførte ett nytt datasystem. Torsdag var det krisemøte.

13.01.2015 - 08:32

Helsedirektoratet har oppnevnt fire nye nasjonale fagråd som knyttes til folkehelse og forebygging.

08.01.2015 - 08:04

Skal vi beholde småsykehusene, må vi tenke nytt rundt organiseringen, mener helseminister Bent Høie (H). Han ser for seg akuttmottak uten kirurger.

08.01.2015 - 07:59

Falske helsearbeidere forsøkte onsdag å lure seg inn til en eldre kvinne i Drammen. Som ved flere tilfeller i Oslo den siste tiden sa de at de skulle måle blodtrykket hennes.

07.01.2015 - 11:22

Helseminister Bent Høie (H) vil opprette et eget IKT-direktorat for helsesektoren. Han mener det må til for å styrke kommunikasjonen mellom helseforetakene.

06.01.2015 - 08:44

Arendal og Flekkefjord bør beholde lokalsykehuset, men vil på sikt miste fødetilbudet, ifølge en utviklingsplan for sørlandsregionen.

02.01.2015 - 13:40

Minst 115 ordførere vil sove utendørs natt til 14. januar for å markere den offisielle åpningen av Friluftslivets år.

23.12.2014 - 10:03

Sykehussaken på Nordmøre viser at vi trenger en ny måte å styre sykehusene på, mener flere helsepolitikere. Senterpartiet varsler forslag på nyåret.

22.12.2014 - 09:04

Det juridiske notatet om prosessen før vedtaket om å legge Møre og Romsdals nye sykehus til Molde inneholder alvorlige opplysninger, mener kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap).

19.12.2014 - 14:16

Flere lokalpolitikere har varslet at de ønsker rettslig prøving av prosessen rundt sykehusstriden på Nordvestlandet.

19.12.2014 - 10:45

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) ønsker å reetablere et godt samarbeid med naboene fra Kristiansund etter den bitre sykehusstriden.

19.12.2014 - 09:34

Det nye sykehuset på Nordvestlandet skal legges til Molde, har helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bestemt.

18.12.2014 - 08:24

Molde gikk seirende ut av første runde i sykehusstriden. Nå venter ny behandling på regionnivå, før helseministeren tar den endelige avgjørelsen fredag.

17.12.2014 - 08:20

Praksis ved mange norske sykehjem innebærer ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt, slås det fast i en rapport fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

16.12.2014 - 11:15

Med noen unntak har medfinansiering av sykehusene skapt lite entusiasme i kommunene. At ordningen forsvinner fra nyttår, utløser derfor heller ingen stor sorg.

16.12.2014 - 08:27

Nesten ni av ti tidligere innlagte ruspasienter synes de får altfor dårlig oppfølging og ettervern, viser en undersøkelse.

15.12.2014 - 08:34

Lokallaget i Kristiansund vil at Høyre sentralt skal granske helseminister Bent Høies rolle i sykehusstriden på Nordvestlandet. Men kravet avvises av partiets generalsekretær.