Helse

Helse

17.09.2014 - 11:15

KS-direktør Helge Eide mener det er på tide at kommunene slipper å løpe etter penger til tiltak som skal spare samfunnet for milliardutgifter.

17.09.2014 - 08:37

22 vitner skal forklare seg i retten om omsorgstilbudet til en 83 år gammel kvinne som frøs i hjel utenfor sin egen leilighet i Oslo.

17.09.2014 - 08:35

Politiet har henlagt saken mot Lillehammer kommune etter at en rullestolbruker trillet utfor en trapp ved et bo- og omsorgssenter og døde.

12.09.2014 - 09:00

Arbeidstilsynet har pålagt Skien kommune å kjøpe inn arbeidstøy til sine ansatte i hjemmetjenesten, som hittil har stilt på jobb i private klær.

12.09.2014 - 08:15

Det offentlige apparatet har bare oversikt over halvparten av det totale misbruket av illegale rusmidler og en femdel av problemene som skyldes alkoholmisbruk i Norge.

11.09.2014 - 09:28

Helseminister Bent Høie (H) gleder seg over at flere norske kommuner legger om demensomsorgen etter modell fra en demenslandsby i Nederland. - Her har vi mye å lære, sier han. Kommunene reiser nærmest i skytteltrafikk for å lære av De Hogeweyk.

10.09.2014 - 11:48

Helsedirektoratet ber alle norske kommuner om å gå gjennom sine smittevernplaner for å styrke beredskapen mot ebola.

09.09.2014 - 08:12

Arrangørene bak demonstrasjonen for de rusavhengige, som finner sted i Bergen i dag, mener store norske kommuner bør få egen rusbyråd.

08.09.2014 - 08:39

Pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp behandlet i sitt første virkeår rundt 2.400 personer som ikke hadde henvisning fra fastlege. Personene fordelte seg på 12 kommuner. Nå starter lavterskeltilbudet opp i fem nye kommuner.

08.09.2014 - 08:28

Helseminister Bent Høie starter en kartlegging for å finne ut hvor mange som venter på sykehjemsplass og hva slags planer kommunene har for bygging av nye plasser.

22.08.2014 - 08:36

Flere ansatte ved landets største Nav-kontor i Fredrikstad er trolig smittet av E. coli i dårlig drikkevann etter gravearbeider.

11.08.2014 - 10:05

Kun 42 prosent av pasientene som har behov for døgnbemannet omsorgsbolig når de skrives ut fra døgnbemanning, er sikret et slikt tilbud i kommunene, ifølge en rapport fra Sintef.

10.07.2014 - 09:16

Etter 14 år kan det være slutt på helsetjenesten Klara Klok. Mindre bevilgninger har ført til at driftsmidlene er brukt opp, og tjenesten kan derfor bli lagt ned i august.

09.07.2014 - 13:48

I Trondheim må Trygghetspatruljen rykke ut til eldre som segner om i sommervarmen.

04.07.2014 - 15:31

Hele 371 kommuner brukte elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger overfor legekontor og sykehus i juni. Det er en økning fra 56 kommuner i januar 2012.

03.07.2014 - 08:54

Interesseorganisasjonen Norsk Vann er ikke enig med Folkehelseinstituttet som onsdag meldte at forurenset drikkevann i Norge årlig fører til nesten en million tilfeller av tarminfeksjoner.

02.07.2014 - 09:09

Rør og ledningsnett er av så ussel kvalitet at kloakk kan komme ut i drikkevannet og gjøre nordmenn syke, advarer Folkehelseinstituttet.

02.07.2014 - 09:03

Helseminister Bent Høie (H) gir kommunene anledning til å sparke leger som fortsatt vil reservere seg mot aborthenvisning av samvittighetsårsaker, skriver Vårt Land.

01.07.2014 - 08:55

Ap-politiker Freddy de Ruiter (Ap) fra Aust-Agder vil beordre leger til plikttjeneste i distriktskommuner som sliter med å få ansatt leger. Høyre mener kommunesammenslåinger er løsningen.