Helse

Helse

27.03.2015 - 09:35

Mange vender tilbake i jobb når Nav sender brev om dialogmøte til sykmeldte, viser forskning utført ved Frischsenteret.

20.03.2015 - 10:23

Påtalemyndigheten går inn for frifinnelse av Oslo kommune i en rettssak om to eldre kvinner som døde i 2010.

19.03.2015 - 11:36

422 kommuner brukte elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger overfor legekontorer og sykehus i januar. Og alle kommunene har elektronisk pasientjournal, men databruken er ikke uproblematisk.

16.03.2015 - 11:44

Mange pasienter i distriktene sliter med å få plass hos fastlege. Til tross for tilsynelatende fulle lister, har mange leger ledig plass.

13.03.2015 - 15:49

Fylkesmannen mener barnevernstjenesten i Bærum ga forsvarlig oppfølging av den 15 år gamle jenta som i oktober i fjor drepte en barnevernsansatt.

13.03.2015 - 09:37

Bare 7,5 prosent av de ferske sykepleierne har sykehjem som første jobbønske.

11.03.2015 - 09:28

Advokat Beate Hamre krever 14 millioner kroner i erstatning for å ha blitt smittet av forurenset drikkevann etter giardia-epidemien i Bergen i 2004.

11.03.2015 - 09:12

Antall frisklivsentraler og folkehelsekoordinatorer har skutt fart etter samhandlingsreformen. Men helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker fortsatt mer forebyggende helsearbeid, særlig blant unge og gamle.

09.03.2015 - 09:25

Oslo kommune risikerer at boten på en halv million kroner for omsorgssvikt mot to eldre kvinner blir økt med 100.000 kroner når retten er ferdig med saken.

05.03.2015 - 09:23

Ved nesten alle landets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker er det avdekket lovbrudd, viser en rapport fra Helsetilsynet.

04.03.2015 - 09:29

57 prosent av alle som har blitt mobbet, har hatt symptomer som kan sammenlignes med krigstraumer, viser en ny studie.

03.03.2015 - 16:59

Legevaktene holder ikke mål, ifølge ny rapport fra Legeforeningen. Den krever at kommunene tar et langt større ansvar for kvaliteten i tilbudet. (OPPDATERT MED KOMMENTAR FRA KS.)

20.02.2015 - 09:20

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo, Tone Tellevik Dal mener det må vurderes om vaksineprogrammet for barn skal gjøres obligatorisk.

13.02.2015 - 09:45

Halvparten av kommunene mangler kreftkoordinator. Nå belønner Kreftforeningen kommuner som satser. Her kan du sjekke i kartet vårt - hvem har koordinator og hvem mangler?

11.02.2015 - 09:41

Leger som reserverer seg mot å sette inn spiral, får ikke lenger være fastleger. Nå henge jobben i en tynn tråd for to leger i Telemark, skriver Varden.

10.02.2015 - 09:28

Smittevernetaten i Bergen kommune sier et større utbrudd av kikhoste har spredt seg i Bergen. 30 lærere er vaksinert etter at flere niendeklassinger er blitt syke.

02.02.2015 - 15:34

Oslo kommune må møte i retten etter at to eldre kvinner døde etter det Statens helsetilsyn mener er omsorgssvikt. Mandag ble rettssaken utsatt på ubestemt tid.

01.02.2015 - 16:35

To eldre kvinner som døde i 2010, hadde ikke fått god nok oppfølging av helsetjenesten i Oslo kommune, mente Helsetilsynet. Mandag starter rettssaken mot kommunen.

30.01.2015 - 11:42

Norske leger bør få konsentrere seg om å behandle pasienter i stedet for å sikre datasystemer, mener Den norske legeforening. De ønsker sterkere statlig IKT-styring.