Helse

Helse

11.08.2014 - 10:05

Kun 42 prosent av pasientene som har behov for døgnbemannet omsorgsbolig når de skrives ut fra døgnbemanning, er sikret et slikt tilbud i kommunene, ifølge en rapport fra Sintef.

10.07.2014 - 09:16

Etter 14 år kan det være slutt på helsetjenesten Klara Klok. Mindre bevilgninger har ført til at driftsmidlene er brukt opp, og tjenesten kan derfor bli lagt ned i august.

09.07.2014 - 13:48

I Trondheim må Trygghetspatruljen rykke ut til eldre som segner om i sommervarmen.

04.07.2014 - 15:31

Hele 371 kommuner brukte elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger overfor legekontor og sykehus i juni. Det er en økning fra 56 kommuner i januar 2012.

03.07.2014 - 08:54

Interesseorganisasjonen Norsk Vann er ikke enig med Folkehelseinstituttet som onsdag meldte at forurenset drikkevann i Norge årlig fører til nesten en million tilfeller av tarminfeksjoner.

02.07.2014 - 09:09

Rør og ledningsnett er av så ussel kvalitet at kloakk kan komme ut i drikkevannet og gjøre nordmenn syke, advarer Folkehelseinstituttet.

02.07.2014 - 09:03

Helseminister Bent Høie (H) gir kommunene anledning til å sparke leger som fortsatt vil reservere seg mot aborthenvisning av samvittighetsårsaker, skriver Vårt Land.

01.07.2014 - 08:55

Ap-politiker Freddy de Ruiter (Ap) fra Aust-Agder vil beordre leger til plikttjeneste i distriktskommuner som sliter med å få ansatt leger. Høyre mener kommunesammenslåinger er løsningen.

01.07.2014 - 08:45

Mange av foreldrene til ungdommene som overlevde Utøya føler seg glemt av helsevesenet. – Flere foreldre er sterkt traumatisert, sier forsker.

27.06.2014 - 05:09

Det finnes ingen oversikt over hvor mange legevikarer som går inn og ut av stillinger i distriktene. Rundt 80 fastlegestillinger står ifølge Allmennlegeforeningen ubesatt i hele landet.

26.06.2014 - 12:04

Helsetjenestene i kommunene er i for liten grad basert på kunnskap, mener forskere.

19.06.2014 - 08:28

Helsedirektoratet vil at alle fastleger skal være spesialister i allmennmedisin. Det stiller nye krav til kommunenes utlysninger. Nå skal forslaget på høring.

18.06.2014 - 08:14

Førstelinjetjenesten innen psykisk helse skal trappes opp. Venstre forventer en solid pott fra regjeringen i statsbudsjettet til neste år.

10.06.2014 - 10:36

Pleietrengende eldre må i snitt forholde seg til 17 ulike pleiere i hjemmetjenesten i løpet av en måned, viser en ny undersøkelse. Dette er mer enn det som er faglig anbefalt.

04.06.2014 - 14:05

Helseminister Bent Høie avviser kritikken fra KS når regjeringen nå dropper kommunal medfinansiering av innleggelser på sykehus.

04.06.2014 - 10:00

Snart tre år etter 22. juli er tiltakene som skulle følge opp ofre og etterlatte borte. Skolevesenet, helsevesenet og kommunene må på banen, sier lederen for støttegruppen.

03.06.2014 - 11:38

Mens faste pårørendesamtaler nå blir innført for eldre på institusjoner i Rissa, led Pensjonistpartiet nederlag med et tilsvarende forslag i Hitra. De setter sin lit til at regjeringen kommer på banen.

28.05.2014 - 11:24

Tana kommune godtar ikke at de blir sittende med regningen for en krevende psykiatrisk pasient som har flyttet til kommunen.

27.05.2014 - 09:08

14.000 skolebarn i Oslo som skal på tannhelsekontroll, får ikke time når de skal, viser årsrapporten til helseetaten i Oslo kommune.