Ledelse

Ber jurist avklare om taushetsplikten ble brutt

Ledelse. Revisjonssjef Åge Sandsengen skal selv innhente en juridisk vurdering av om dokumentene han sendte pressen, inneholder taushetsbelagte opplysninger. 
22.5 2017 12:36

Får ikke gjen­inntre som rådmann

Ledelse. Håkon Rydland fikk ikke medhold i sitt krav om å få gjeninntre som rådmann i Sør-Aurdal ut ordinær oppsigelsestid eller til oppsigelsessaken er rettslig avgjort. 
22.5 2017 09:47

Krever redegjørelse fra revisjonssjef

Ledelse. – Det er grunnleggende viktig at vi har tillit til revisjonen, sier ordfører Eivind Brenna (V) i Vestre Slidre, som vil be om en redegjørelse for representantskapet i Kommunerevisjon IKS.
19.5 2017 10:33

Revisjons­sjef spredte sensitive opp­lysninger

Ledelse. Revisjonssjef Åge Sandsengen sendte mandag ut epost til pressen med sensitive opplysninger om to tidligere ledere i Sør-Aurdal kommune.
18.5 2017 13:39

– Varsleren ble blåst etter en retts­lig kort­slutning

Ledelse. – Når en rådmann som det er varslet mot, påberoper seg retten til å vurdere hvem som skal informeres om varslerens identitet, er det en rettslig kortslutning, mener advokat Birthe Eriksen.
15.5 2017 11:51

Tilsyns­rapporter når ikke poli­tikere

Helse. To av tre tilsyn med eldreomsorgen har avdekket lovbrudd. Helsedirektøren beklager at rapportene i liten grad legges fram til politisk behandling.
12.5 2017 15:22

Ordfører: Var nødvendig å avklare habilitet

Ledelse. Ordføreren i Sør-Aurdal forsvarer at forrige rådmann ble gransket av revisjonen, og hevder samarbeidet var godt.
12.5 2017 11:58

Forsvarer at varsler ble identifisert

Ledelse. Det var helt nødvendig å opplyse ledergruppen om varslerens identitet, mener Sandefjord-rådmann Gudrun Grindaker.
11.5 2017 12:54

Også forrige rådmann ble presset ut

Ledelse. Både daværende rådmann og teknisk leder i Sør-Aurdal sa opp i 2015 etter å ha vært gjenstand for rykteflom og revisjonsrapport, bestilt av ordføreren.
11.5 2017 10:06

Bestiller ny gransking i varslings­saken

Ledelse. Formannskapet i Sandefjord skal finne ny advokat til å undersøke om rådmannen brøt loven da hun informerte sin ledergruppe om hvem som varslet mot henne.
10.5 2017 14:41

Sider