Ledelse

Rådmannens epost til revi­sjonen ble personalsak

Ledelse. Rådmann mente revisjonen gjorde noe lovstridig og ba om innsyn. Revisjonssjefen kontaktet ordfører. Torsdag behandlet kommunestyret en personalsak mot rådmannen bak lukkede dører.
Publisert i dag, kl. 9.18

Avviser at kritikk opp­hever taushets­plikt

Jus. – Jeg har svært vanskelig for å se at en rådmanns kritikk av revisjonen opphever revisjonens taushetsplikt om opplysninger av en helt annen karakter.
23.6 2017 08:25

Uenige om hvem som skal møte i retten

Jus. Hvem skal representere Søgne i retten når både ordføreren, varaordføreren og rådmannen var inhabile i saken som har brakt kommunen for retten?
22.6 2017 14:39

Revisor­forbundet forsvarer deling av private eposter

Ledelse. – Revisjonssjef Åge Sandsengen har ikke brutt taushetsplikten, skriver Norges Kommunerevisorforbund i et brev til kontrollutvalget i Sør-Aurdal. Forbundet går god for at revisoren spredte fire år gammel privat e-post.
21.6 2017 19:03

Slik får du ned syke­fraværet

Podkast. Seniorrådgiver Marit Tovsen i KS gir i denne podkasten kommunale ledere konkrete råd om hvordan de kan få ned sykefraværet, som ligger langt over målene i avtalen om inkluderende arbeidsliv.
22.6 2017 16:16

Avviser at epost med person­opp­lysninger var klarert

Ledelse. Verken ordfører, kontrollutvalgsleder eller styreleder i kommunerevisjonen protesterte da revisjonssjefen ville sende ut epost med personopplysninger.  
2.6 2017 14:52

– Fylkes­mannen må av­klare taus­hetsplikt

Ledelse. – Det eneste som kan rette opp tilliten til kommunerevisjonen, er at styret ber Fylkesmannen avklare hvilke opplysninger som kan offentliggjøres.
31.5 2017 16:53

Advokat: Greit å røpe varsler

Jus. Sandefjord-rådmann Gudrun Grindaker brøt ikke loven da hun opplyste ledergruppen om identiteten til vedkommende som har varslet mot henne, mener advokat Jan Fougner.
30.5 2017 11:49

Mener revisjons­sjef brøt taushetsplikten

Jus. To jusseksperter mener revisjonssjefen i Valdres brøt taushetsplikten da han spredte private opplysninger til mediene.
30.5 2017 09:38

Bare én ville ha topp­jobben i ny kommune

Kommunestruktur. Når fem kommuner i Østfold skal bli én, er det rådmannen i en av de minste kommunene som både får ansvaret for sammenslåingen og blir rådmann i den nye storkommunen. Han skal ha vært den eneste av rådmennene som ville ha jobben.
29.5 2017 10:15

Sider