Ledelse og arbeidsliv

Ledelse og arbeidsliv

17.10.2014 - 07:33

Arbeidsmiljølovens 70-årsregel bør heves til 75 år, mener Statens seniorråd. – Vi både kan og vil jobbe lenger, sier rådets leder.

16.10.2014 - 07:19

– Høy vikarbruk viser at kommunene operer med for lav bemanning, mener Fagforbundets leder Mette Nord. Enkelte kommuner bruker fire-fem ganger så mange vikarer som andre. Sjekk vikarbruken i din kommune her.

07.10.2014 - 14:21

Gruppelederne og ordføreren i Øyer vil søke hjelp for å finne ut hva de skal gjøre med påstandene fra tidligere assisterende rådmann Bernt Tennstrand om trakassering og fryktkultur i kommunen.

29.09.2014 - 07:39

Arbeidstilsynet anklager regjeringen for å overse forskning, tendensiøs sitering av forskningsrapporter og ha manglende kunnskap i sitt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

25.09.2014 - 07:26

Meklingen i KS Bedrift førte fram - nå skal partene se på alternative pensjonsordninger fram til neste år.

24.09.2014 - 14:50

KS støtter forslaget om å heve pensjonsalderen til 72 år. Men et flertall i hovedstyret går mot å fjerne regelen om at hver tredje søndag eller helgedag skal være fri.

22.09.2014 - 13:29

Hovedstyret i KS åpner for ekstern evaluering av lærerkonflikten, slik flere ordførere og styremedlemmer har tatt til orde for.

19.09.2014 - 10:12

Det er svært uheldig at Utdanningsforbundet ba ordføreren i Lillehammer om å stramme opp lokalpolitiker Sanna Sarromaa etter at hun kritiserte lærere for å skrive dårlig norsk, konkluderer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

18.09.2014 - 08:24

Den profilerte advokaten Carl Bore skal føre saken for den tidligere byggesakslederen i Halden, når arbeidsrettssaken hans skal prøves for retten i februar neste år.

18.09.2014 - 07:14

Barnehageansatt ble ikke innkalt til jobbintervju på grunn av «samarbeidsproblem med styrer i barnehagen». Tre ufaglærte fikk jobb som pedagogiske ledere. – Lovstridig, mener sivilombudsmannen.

12.09.2014 - 10:15

Det legemeldte sykefraværet blant kommuneansatte gikk marginalt ned i 1. halvår i år, viser tall Kommunal-Rapport.no har fått utarbeidet fra Statistisk sentralbyå. De ansatte er minst syke i småkommunene. Sjekk din kommunes tall her.

29.08.2014 - 08:01

Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap) vil ikke ha åpenhet om den nye rådmannens lønn - som siden blir hennes egen - før formannskapet har fattet vedtak.

29.08.2014 - 07:53

KS i Sør-Trøndelag er det første fylkeslaget som går ut og kritiserer KS’ håndtering av lærerkonflikten. De mener KS har skapt fronter mot lærerorganisasjonene.

28.08.2014 - 10:42

Frafallet fra videregående skole vil øke som følge av en langvarig streik, frykter fylkesutdanningssjef Øyvind Sørensen i Vestfold og flere av hans kolleger.

27.08.2014 - 14:36

Utdanningsforbundet tar ut ytterligere 850 lærere i streik fra neste tirsdag. Dermed vil nærmere 9.000 lærere være i streik.

25.08.2014 - 13:10

Lærerorganisasjonenes vetorett har hindret økt tilstedeværelse på skolen i ti år, mener KS, som vil ha bort ordningen.

22.08.2014 - 14:39

Utdanningsforbundet og KS bekrefter at det ikke blir noen avklaring på lærerstreiken fredag. Partene møttes igjen klokken 15 og må trolig ta helgen til hjelp.

22.08.2014 - 10:31

KS-direktør Helge Eide har klare råd til produktivitetskommisjonen om hvordan kommunene kan få mer ut av pengene.

21.08.2014 - 10:27

Partene i lærerkonflikten skal være enige om å be regjeringen bidra til å løse konflikten, får Kommunal-Rapport.no opplyst.