Ledelse og arbeidsliv

Ledelse og arbeidsliv

07.11.2014 - 08:18

Flere oppgaver, større tidspress og færre ressurser kan forklare hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn, mener det svenske arbeidstilsynet.

06.11.2014 - 13:56

Et flertall av skoleledere mener at anonyme medarbeiderundersøkelser gir et feil bilde av dem, viser en ny undersøkelse.

05.11.2014 - 12:18

Formannskapet i Mandal ønsker at rådmann Knut Sæther skal fortsette og gir kraftig korreks til høyrepolitiker Sven Seljom, som skal ha gitt Sæther inntrykk av det motsatte.

05.11.2014 - 08:30

Ingen steder i landet er folk så lenge sykmeldt som i agderfylkene, viser ferske tall fra Nav. En sykmelding på Sørlandet varer i gjennomsnitt elleve dager lenger enn landsgjennomsnittet.

04.11.2014 - 15:14

96 prosent av lederne som avsluttet lederutdanning for styrere i barnehager i vår er fornøyde med kurset, viser en evaluering.

30.10.2014 - 13:21

Rådmann Lars Bjerke i Asker mener alle kommunale ledere bør ta vold og trusler mot ansatte mer på alvor etter drapet på en ansatt ved en privat institusjon i Asker.

30.10.2014 - 08:49

KS misliker at rådmenn får store lønnshopp rett før de går av med pensjon. Muligheten til å gi pensjonsgaver på fellesskapets regning er strammet inn i den nye hovedtariffavtalen.

27.10.2014 - 08:11

Ordfører Hans Endre Sæterøy (H) i Sandøy kan bli nødt til å saksøke rådmann Ann-Heidi Orvik for å få tilbake den ekstra godtgjørelsen han selv var med på å gi henne. – Veldig uheldig, sier ordføreren.

20.10.2014 - 07:29

Fram mot 2060 vil antallet arbeidstakere i helsesektoren være fordoblet, mener forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB).

17.10.2014 - 07:33

Arbeidsmiljølovens 70-årsregel bør heves til 75 år, mener Statens seniorråd. – Vi både kan og vil jobbe lenger, sier rådets leder.

16.10.2014 - 07:19

– Høy vikarbruk viser at kommunene operer med for lav bemanning, mener Fagforbundets leder Mette Nord. Enkelte kommuner bruker fire-fem ganger så mange vikarer som andre. Sjekk vikarbruken i din kommune her.

07.10.2014 - 14:21

Gruppelederne og ordføreren i Øyer vil søke hjelp for å finne ut hva de skal gjøre med påstandene fra tidligere assisterende rådmann Bernt Tennstrand om trakassering og fryktkultur i kommunen.

29.09.2014 - 07:39

Arbeidstilsynet anklager regjeringen for å overse forskning, tendensiøs sitering av forskningsrapporter og ha manglende kunnskap i sitt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

25.09.2014 - 07:26

Meklingen i KS Bedrift førte fram - nå skal partene se på alternative pensjonsordninger fram til neste år.

24.09.2014 - 14:50

KS støtter forslaget om å heve pensjonsalderen til 72 år. Men et flertall i hovedstyret går mot å fjerne regelen om at hver tredje søndag eller helgedag skal være fri.

22.09.2014 - 13:29

Hovedstyret i KS åpner for ekstern evaluering av lærerkonflikten, slik flere ordførere og styremedlemmer har tatt til orde for.

19.09.2014 - 10:12

Det er svært uheldig at Utdanningsforbundet ba ordføreren i Lillehammer om å stramme opp lokalpolitiker Sanna Sarromaa etter at hun kritiserte lærere for å skrive dårlig norsk, konkluderer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

18.09.2014 - 08:24

Den profilerte advokaten Carl Bore skal føre saken for den tidligere byggesakslederen i Halden, når arbeidsrettssaken hans skal prøves for retten i februar neste år.

18.09.2014 - 07:14

Barnehageansatt ble ikke innkalt til jobbintervju på grunn av «samarbeidsproblem med styrer i barnehagen». Tre ufaglærte fikk jobb som pedagogiske ledere. – Lovstridig, mener sivilombudsmannen.