Ledelse og arbeidsliv

Ledelse og arbeidsliv

11.02.2015 - 08:17

Nome kirkelige fellesråd er underlagt både forvaltningsloven og offentlighetsloven. Likevel ble rådet provosert da Sivilombudsmannen stilte spørsmål ved ansettelsen av en kirkeverge.

09.02.2015 - 08:33

Høyesterett må avklare når en kommune kan gå til masseoppsigelser, mener Fagforbundet. Det anker frifinnelsen av Rissa samtidig som det sender Halden-oppsigelsene til tingretten.

06.02.2015 - 08:36

Karsten Dideriksen, kommunalsjef for helse- og sosialsektor i Ål kommune, er tildelt Helselederprisen 2015.

05.02.2015 - 08:13

Er kommunen din best i landet på innovasjon? Da kan dere vinne en halv million kroner.

29.01.2015 - 08:29

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) får både støtte og motstand blant folk flest. Det viser en spørreundersøkelse som Sentio Research har gjort på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

28.01.2015 - 16:14

LO-lederen og tusenvis av streikende sa rungende nei til regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven da de demonstrerte foran Stortinget onsdag.

27.01.2015 - 16:37

Onsdag stopper deler av Kommune-Norge i protest mot forslag om å endre arbeidsmiljøloven. Men kommunale ledere kan organisere aktiviteten slik at færrest mulig blir rammet av punktstreiken.

14.01.2015 - 10:01

Bred involvering av de tillitsvalgte er avgjørende for å lykkes med kommunesammenslåing. Men å utstede en stillingsgaranti, er ikke nødvendigvis lurt, ifølge et KS-prosjekt.

07.01.2015 - 13:50

Det blir ikke noe rush av deltidsansatte som med loven i hånd vil kreve økte stillinger, mener rådmennene i Asker, Ullensaker og Kvinesdal.

06.01.2015 - 08:46

Ved årsskiftet gikk fristen ut for å få på plass avtaler om redusert sykefravær, men hos Nav glimrer en slik sentral avtale med sitt fravær.

02.01.2015 - 10:29

Innføringen av en nasjonal rektorutdanning har gjort rektorene bedre til å lede – og tryggere på at de faktisk skal lede.

08.12.2014 - 10:24

Over halvparten av de 120 oppsagte Halden-ansatte har gitt beskjed om at de ikke godtar oppsigelsen.

05.12.2014 - 15:51

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) går inn for aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Det er usikkert om forslaget har flertall i Stortinget.

04.12.2014 - 15:57

Arbeids- og sosialdepartementet vil gjennomgå endringene i sykelønnsordningen på nytt, men denne gang i dialog med partene i arbeidslivet.

24.11.2014 - 08:23

Skien kommune lyste ut fem deltidsstillinger som renholder i høst, og fikk mellom 50 og 100 søkere til hver av jobbene.

20.11.2014 - 12:00

400 kommuneansatte i Skedsmo kommune har fått betalt mindfulness-kurs av arbeidsgiveren. På kurset lærer de å trene sin tilstedeværelse og oppmerksomhet. Nå skal resultatene forskes på.

07.11.2014 - 08:18

Flere oppgaver, større tidspress og færre ressurser kan forklare hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn, mener det svenske arbeidstilsynet.

06.11.2014 - 13:56

Et flertall av skoleledere mener at anonyme medarbeiderundersøkelser gir et feil bilde av dem, viser en ny undersøkelse.

05.11.2014 - 12:18

Formannskapet i Mandal ønsker at rådmann Knut Sæther skal fortsette og gir kraftig korreks til høyrepolitiker Sven Seljom, som skal ha gitt Sæther inntrykk av det motsatte.