Ledelse og arbeidsliv

Ledelse og arbeidsliv

13.03.2015 - 08:34

Den nye arbeidsmiljøloven betyr at mottakere av sosialhjelp må gå på kurs, stille på Nav-møter eller delta i andre aktiviteter. KS vender tommelen ned for lovfestingen.

12.03.2015 - 15:35

Det legemeldte fraværet blant kommuneansatte var nærmest uendret også i fjor, viser nye data Kommunal-Rapport.no har fått fra Statistisk sentralbyrå. Ballangen kommer dårligst ut, Fedje er best. Sjekk de nyeste tallene for din kommune her.

12.03.2015 - 13:28

Høyre, Frp, Venstre og KrF har blitt enige om en ny arbeidsmiljølov. Det gis generell adgang til midlertidige ansettelser, og mer søndagsjobbing.

10.03.2015 - 08:20

Resultater på nasjonale prøver skal ikke benyttes som grunnlag for bonuser og tillegg i lønn til lærere, mener Utdanningsdirektoratet.

05.03.2015 - 13:35

Et omfattende tilsyn avdekker lovbrudd i 76 av 92 kommuner som tilbyr kvalifiseringsprogrammet som skal få sosialklienter tilbake i arbeid.

02.03.2015 - 11:01

Jobber du i Stavanger kommune, må du fra høsten av holde deg borte fra både røyk, snus og e-sigaretter så lenge du er på jobb.

11.02.2015 - 08:17

Nome kirkelige fellesråd er underlagt både forvaltningsloven og offentlighetsloven. Likevel ble rådet provosert da Sivilombudsmannen stilte spørsmål ved ansettelsen av en kirkeverge.

09.02.2015 - 08:33

Høyesterett må avklare når en kommune kan gå til masseoppsigelser, mener Fagforbundet. Det anker frifinnelsen av Rissa samtidig som det sender Halden-oppsigelsene til tingretten.

06.02.2015 - 08:36

Karsten Dideriksen, kommunalsjef for helse- og sosialsektor i Ål kommune, er tildelt Helselederprisen 2015.

05.02.2015 - 08:13

Er kommunen din best i landet på innovasjon? Da kan dere vinne en halv million kroner.

29.01.2015 - 08:29

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) får både støtte og motstand blant folk flest. Det viser en spørreundersøkelse som Sentio Research har gjort på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

28.01.2015 - 16:14

LO-lederen og tusenvis av streikende sa rungende nei til regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven da de demonstrerte foran Stortinget onsdag.

27.01.2015 - 16:37

Onsdag stopper deler av Kommune-Norge i protest mot forslag om å endre arbeidsmiljøloven. Men kommunale ledere kan organisere aktiviteten slik at færrest mulig blir rammet av punktstreiken.

14.01.2015 - 10:01

Bred involvering av de tillitsvalgte er avgjørende for å lykkes med kommunesammenslåing. Men å utstede en stillingsgaranti, er ikke nødvendigvis lurt, ifølge et KS-prosjekt.

07.01.2015 - 13:50

Det blir ikke noe rush av deltidsansatte som med loven i hånd vil kreve økte stillinger, mener rådmennene i Asker, Ullensaker og Kvinesdal.

06.01.2015 - 08:46

Ved årsskiftet gikk fristen ut for å få på plass avtaler om redusert sykefravær, men hos Nav glimrer en slik sentral avtale med sitt fravær.

02.01.2015 - 10:29

Innføringen av en nasjonal rektorutdanning har gjort rektorene bedre til å lede – og tryggere på at de faktisk skal lede.

08.12.2014 - 10:24

Over halvparten av de 120 oppsagte Halden-ansatte har gitt beskjed om at de ikke godtar oppsigelsen.

05.12.2014 - 15:51

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) går inn for aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Det er usikkert om forslaget har flertall i Stortinget.