Ledelse og arbeidsliv

Ledelse og arbeidsliv

19.05.2015 - 15:32

Ordfører Finn-Obert Bentsen (Ap) i Saltdal får hard kritikk for måten han prøvde å kvitte seg med rådmannen på.

19.05.2015 - 08:42

En stor andel av dem som jobber ufrivillig deltid i Norge, er kvinner. Kvinneandelen er større enn i de fleste andre land i Europa.

19.05.2015 - 08:41

Ansatte i offentlig sektor føler oftere at de bidrar til samfunnet enn ansatte i privat sektor, viser en ny undersøkelse.

15.05.2015 - 10:23

Stadig færre fagorganiserer seg, ifølge forskere fra Fafo og Institutt for samfunnsforskning (ISF).

12.05.2015 - 08:42

Oslo Høyre foreslår å gi bedre lønn til lærere som presterer ekstra bra i jobben. Utdanningsforbudet mener forslaget er tullete.

05.05.2015 - 08:10

Bare 878 svenske sykepleiere fikk autorisasjon til å arbeide i Norge i fjor, en reduksjon på nesten 400 fra året før.

17.04.2015 - 08:36

Fagforbundet fortsetter kampen mot oppsigelser i Kommune-Norge, selv om dommen i Rissa-saken blir stående. – Vi anser rettstilstanden som uendret, sier forbundets advokat Børge Benum.

16.04.2015 - 11:37

– Myten om at kommunene bare helt unntaksvis kan gå til oppsigelser, er slått bein under for godt. Det sier advokat Tor Allstrin i KS Advokatene etter at Høyesterett har avvist å behandle Fagforbundets anke i Rissa-saken.

31.03.2015 - 08:35

Over halvparten av studentene anser nå offentlig sektor som attraktivt å søke jobb i, viser tall fra KarriereBarometeret 2015. Færre studenter tiltrekkes derimot av oljebransjen.

13.03.2015 - 09:37

Bare 7,5 prosent av de ferske sykepleierne har sykehjem som første jobbønske.

13.03.2015 - 09:34

Den nye arbeidsmiljøloven betyr at mottakere av sosialhjelp må gå på kurs, stille på Nav-møter eller delta i andre aktiviteter. KS vender tommelen ned for lovfestingen.

12.03.2015 - 16:35

Det legemeldte fraværet blant kommuneansatte var nærmest uendret også i fjor, viser nye data Kommunal-Rapport.no har fått fra Statistisk sentralbyrå. Ballangen kommer dårligst ut, Fedje er best. Sjekk de nyeste tallene for din kommune her.

12.03.2015 - 14:28

Høyre, Frp, Venstre og KrF har blitt enige om en ny arbeidsmiljølov. Det gis generell adgang til midlertidige ansettelser, og mer søndagsjobbing.

10.03.2015 - 09:20

Resultater på nasjonale prøver skal ikke benyttes som grunnlag for bonuser og tillegg i lønn til lærere, mener Utdanningsdirektoratet.

05.03.2015 - 14:35

Et omfattende tilsyn avdekker lovbrudd i 76 av 92 kommuner som tilbyr kvalifiseringsprogrammet som skal få sosialklienter tilbake i arbeid.

02.03.2015 - 12:01

Jobber du i Stavanger kommune, må du fra høsten av holde deg borte fra både røyk, snus og e-sigaretter så lenge du er på jobb.

11.02.2015 - 09:17

Nome kirkelige fellesråd er underlagt både forvaltningsloven og offentlighetsloven. Likevel ble rådet provosert da Sivilombudsmannen stilte spørsmål ved ansettelsen av en kirkeverge.

09.02.2015 - 09:33

Høyesterett må avklare når en kommune kan gå til masseoppsigelser, mener Fagforbundet. Det anker frifinnelsen av Rissa samtidig som det sender Halden-oppsigelsene til tingretten.

06.02.2015 - 09:36

Karsten Dideriksen, kommunalsjef for helse- og sosialsektor i Ål kommune, er tildelt Helselederprisen 2015.