Ledelse og arbeidsliv

Ledelse og arbeidsliv

05.12.2014 - 15:51

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) går inn for aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Det er usikkert om forslaget har flertall i Stortinget.

04.12.2014 - 15:57

Arbeids- og sosialdepartementet vil gjennomgå endringene i sykelønnsordningen på nytt, men denne gang i dialog med partene i arbeidslivet.

24.11.2014 - 08:23

Skien kommune lyste ut fem deltidsstillinger som renholder i høst, og fikk mellom 50 og 100 søkere til hver av jobbene.

20.11.2014 - 12:00

400 kommuneansatte i Skedsmo kommune har fått betalt mindfulness-kurs av arbeidsgiveren. På kurset lærer de å trene sin tilstedeværelse og oppmerksomhet. Nå skal resultatene forskes på.

07.11.2014 - 08:18

Flere oppgaver, større tidspress og færre ressurser kan forklare hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn, mener det svenske arbeidstilsynet.

06.11.2014 - 13:56

Et flertall av skoleledere mener at anonyme medarbeiderundersøkelser gir et feil bilde av dem, viser en ny undersøkelse.

05.11.2014 - 12:18

Formannskapet i Mandal ønsker at rådmann Knut Sæther skal fortsette og gir kraftig korreks til høyrepolitiker Sven Seljom, som skal ha gitt Sæther inntrykk av det motsatte.

05.11.2014 - 08:30

Ingen steder i landet er folk så lenge sykmeldt som i agderfylkene, viser ferske tall fra Nav. En sykmelding på Sørlandet varer i gjennomsnitt elleve dager lenger enn landsgjennomsnittet.

04.11.2014 - 15:14

96 prosent av lederne som avsluttet lederutdanning for styrere i barnehager i vår er fornøyde med kurset, viser en evaluering.

30.10.2014 - 13:21

Rådmann Lars Bjerke i Asker mener alle kommunale ledere bør ta vold og trusler mot ansatte mer på alvor etter drapet på en ansatt ved en privat institusjon i Asker.

30.10.2014 - 08:49

KS misliker at rådmenn får store lønnshopp rett før de går av med pensjon. Muligheten til å gi pensjonsgaver på fellesskapets regning er strammet inn i den nye hovedtariffavtalen.

27.10.2014 - 08:11

Ordfører Hans Endre Sæterøy (H) i Sandøy kan bli nødt til å saksøke rådmann Ann-Heidi Orvik for å få tilbake den ekstra godtgjørelsen han selv var med på å gi henne. – Veldig uheldig, sier ordføreren.

20.10.2014 - 07:29

Fram mot 2060 vil antallet arbeidstakere i helsesektoren være fordoblet, mener forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB).

17.10.2014 - 07:33

Arbeidsmiljølovens 70-årsregel bør heves til 75 år, mener Statens seniorråd. – Vi både kan og vil jobbe lenger, sier rådets leder.

16.10.2014 - 07:19

– Høy vikarbruk viser at kommunene operer med for lav bemanning, mener Fagforbundets leder Mette Nord. Enkelte kommuner bruker fire-fem ganger så mange vikarer som andre. Sjekk vikarbruken i din kommune her.

07.10.2014 - 14:21

Gruppelederne og ordføreren i Øyer vil søke hjelp for å finne ut hva de skal gjøre med påstandene fra tidligere assisterende rådmann Bernt Tennstrand om trakassering og fryktkultur i kommunen.

29.09.2014 - 07:39

Arbeidstilsynet anklager regjeringen for å overse forskning, tendensiøs sitering av forskningsrapporter og ha manglende kunnskap i sitt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

25.09.2014 - 07:26

Meklingen i KS Bedrift førte fram - nå skal partene se på alternative pensjonsordninger fram til neste år.

24.09.2014 - 14:50

KS støtter forslaget om å heve pensjonsalderen til 72 år. Men et flertall i hovedstyret går mot å fjerne regelen om at hver tredje søndag eller helgedag skal være fri.