Skole

Skole

26.03.2015 - 08:41

8.400 lærere har søkt på statens 5.050 plasser for videreutdanning. Nå har kunnskapsministeren sendt brev til kommunene der han ber dem si ja til lærernes studieønsker. Se hvor mange lærere som har søkt i din kommune her.

24.03.2015 - 11:27

Både styreleder Gunn Marit Helgesen i KS og toppolitikere i to kommuner som har allerede har fått bøter for mobbing, mener at det bør bli lettere å bøtelegge kommuner som ikke hindrer mobbing.

24.03.2015 - 08:08

Regjeringen trekker kravet om at landets friskoler må ha minst 30 elever for å få støtte. – Skuffende og uklokt, mener KS.

24.03.2015 - 08:02

Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderer i sitt foreløpige tilsyn med at Aursmoen skole brøt opplæringsloven i Odin-saken.

16.03.2015 - 10:42

Nesten 8.400 lærere har i år søkt om videreutdanning. Det er ny rekord, og en økning på over 1.000 sammenlignet med i fjor, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

16.03.2015 - 10:41

De yngste elevene i 100 norske kommuner skal få mer lærerhjelp til høsten. 700 flere lærere hyres inn.

13.03.2015 - 12:38

Totalt 65 kommuner vil være fyrtårn i Kunnskapsdepartementets realfagsatsing. Se lista her.

13.03.2015 - 08:26

Karakterer i orden og oppførsel er meningsløst og kan gjøre vondt verre, mener forskere.

05.03.2015 - 08:29

Selv om ytringsfrihet er noe elevene skal læres opp i, opplever et flertall av norske rektorer at det ikke er akseptabelt å uttrykke seg kritisk om norsk skole.

04.03.2015 - 12:51

I et felles brev til alle skoler og skoleeiere oppfordrer kunnskapsministeren, KS-lederen og lederne i lærerorganisasjonene: Bruk mulighetene til videreutdanning!

24.02.2015 - 08:00

Oslo kommune er blant de første i landet med et eget undervisningsopplegg for å forebygge radikalisering. I løpet av en dobbeltime skal lærerne avsløre ekstremister.

23.02.2015 - 10:17

Det er ikkje noko krav om at eit kommunestyre først skal fatte eit vedtak om å leggje ned ein skule, før politikarane vedtek eit budsjett utan løyvingar til skulen, slår fylkesmann fast.

23.02.2015 - 07:47

Regjeringen vil innføre en nasjonal ferdighetsprøve i svømming i skolen. Det er ennå ikke klart hvor mange meter det skal kreves at elevene må kunne svømme.

23.02.2015 - 07:44

Antisemittisme må inn i læreplanen i norsk skole, mener overrabbiner Michael Melchior ved den jødiske synagogen i Oslo.

18.02.2015 - 08:26

For å få slutt på tissing utenfor do, sa lærere til guttene i andre klasse på en barneskole i Trondheim at de ble filmet av et overvåkingskamera mens de var på toalettet.

17.02.2015 - 08:14

Kristelig Folkeparti sier det er uaktuelt å støtte en endring i privatskoleloven som fører til at rundt 40 små skoler kan bli stengt. Regjeringen vil doble minimumskravet til antall elever ved friskolene.

16.02.2015 - 08:27

Regjeringen vil videreutdanne 10.000 av landets mattematikklærere i løpet av fem år. En nyutviklet såkalt matte-MOOC blir et viktig verktøy for å nå dette målet.

11.02.2015 - 08:50

20 skoler halverte stygge mobbetall etter målrettet oppfølging og veiledning. Det viser nye tall fra Universitetet i Stavanger (UiS).

04.02.2015 - 08:31

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir en skole i Aurskog-Høland hard kritikk for ikke å ha opprettet mobbesak i en sak som involverer tre elever og en lærer.