Skole

Skole

13.08.2014 - 10:42

KS bør fire på kravet om mer bundet arbeidstid og i stedet satse på forsøksordninger, som i Oslo. Det mener nesten halvparten av landets rådmenn og skolesjefer som har svart på spørsmålet.

13.08.2014 - 07:17

Lærerstreiken er ødeleggende for norsk skole, og det er ikke fornuftig å kreve så rigid arbeidstid som KS vil ha, mener professor Thomas Nordahl.

12.08.2014 - 15:05

Med arbeidstidsforsøk, forpliktelser om framtidige lønnspålegg og statlige garantier for kommuneøkonomien kan lærerkonflikten løses, mener rektor Børre St. Børresen i Fræna.

08.08.2014 - 14:31

– KS har vært mindre flinke enn lærerne til å få fram sitt syn i konflikten om arbeidstid. Men en streik som rammer uskyldig tredjepart kan raskt snu opinionen i KS' favør, mener direktør Erik Dalen i Ipsos MMI.

08.08.2014 - 10:46

KS må strekke seg langt for å komme til enighet med lærerne, mener stortingspolitikere fra ulike partier.

08.08.2014 - 10:17

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må bli den som bidrar til at lærerstreiken blir avblåst, ved å sørge for mer ressurser til lærerne og kommunene.

07.08.2014 - 14:02

Oslo åpner skoleåret med å stille større krav til foreldrene ved å innføre en Oslostandard for samarbeid mellom hjem og skole. Et informasjonshefte på sju språk sendes ut til foreldrene.

07.08.2014 - 11:31

Lektorlaget er tydelig på at mistilliten til KS har bygd seg opp over tid.

06.08.2014 - 15:38

KS har gitt beskjed til Riksmekleren og Utdanningsforbundet om at de ønsker å forhandle for å unngå streik. – Det skal ikke stå på oss, sier avdelingsdirektør Hege Mygland i KS.

06.08.2014 - 14:13

Utdanningsforbundet har gitt streikevarsel for ytterligere 5.500 lærere. 22 kommuner og 18 fylkeskommuner blir berørt fra mandag.

06.08.2014 - 14:05

3 av 10 nyutdannete lærere starter i sin første jobb uten veiledning. Særlig i små kommuner, samt i Nord-Norge og Trøndelag, blir ferske lærere overlatt til seg selv.

06.08.2014 - 11:02

Skoler og barnehager starter opp igjen, og da begynner den årlige krigen mot hodelusa. Kommuneoverlegen i Lillehammer vil ha en systematisk forebyggende gjennomgang for å stoppe den lille blodsugeren.

04.08.2014 - 14:25

Partene vil neppe komme til enighet før lærerstreiken har vart noen uker, mener fafo-forsker Åsmund Arup Seip. En av partene har mest å vinne på nye forhandlinger.

01.08.2014 - 10:12

En ny undersøkelse viser at en tredel av spesialundervisningen i norsk grunnskole utføres av ansatte uten lærerutdanning.

31.07.2014 - 15:51

Utdanningsforbundet mener det er opp til KS å komme med et utspill som kan hindre en omfattende lærerstreik om to uker.

11.07.2014 - 08:35

Lærerne i Singapore bruker dobbelt så mye tid på å holde ro og orden i klasserommet som norske lærere.

10.07.2014 - 08:06

16 prosent av norske ungdomsskolelærere har ikke fått noen formelle tilbakemeldinger på hvordan de gjør jobben sin. Det vil regjeringen ha slutt på.

09.07.2014 - 10:16

Norske lærere har i gjennomsnitt under halvparten av antall kursdager i løpet av et år sammenliknet med deres utenlandske kolleger.

02.07.2014 - 14:01

Datatilsynet har avdekket flere hull i datasikkerheten ved norske skoler og barnehager. Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet mener norske kommuner har en jobb å gjøre for å kunne ivareta personvernet.