Skole

Skole

17.11.2014 - 08:27

Norske lærere føler de mestrer undervisningen dårligere enn lærere i andre land gjør. Seks av ti ungdomsskolelærere i Norge sier de har problemer med å motivere umotiverte elever.

17.11.2014 - 08:21

Flere tusen mennesker stilte opp i fakkeltog mot mobbing i Oslo søndag ettermiddag. Også i flere andre norske byer var det lignende markeringer.

17.11.2014 - 08:18

Barn i grunnskolen bør slippe lekser, mener lederen av Foreldreutvalget i grunnopplæringen.

14.11.2014 - 15:09

Norge har brukt 60,8 millioner kroner på fire programmer mot mobbing de siste 13 årene. Fremdeles mobbes 17.000 elever hver måned.

14.11.2014 - 08:38

Det er større behov for å lære om islam enn om kristendom i skolen, mener forsker Lars Gule. Han oppfordrer lærere til å gi blaffen i kravet om 50 prosent kristendom i KRLE-faget.

13.11.2014 - 15:19

Kunnskapsdepartementet sier nei til oppstart av en muslimsk grunnskole i Oslo.

12.11.2014 - 13:39

4 prosent av elevene på 10. trinn som svarte på elevundersøkelsen i fjor, sa at de blir mobbet av læreren to ganger i måneden eller oftere. Sjekk hvor mange elever det gjelder i ditt fylke og din kommune.

12.11.2014 - 08:43

Arbeiderpartiet (Ap) mener regjeringen ikke gjør nok for å forhindre mobbing. Beredskapsteam mot mobbing må opprettes i alle kommuner, krever partiet.

12.11.2014 - 08:41

En 14 år gammel jente som selv er blitt mobbet, skal sammen med sin mor arrangere fakkeltog mot mobbing gjennom Oslo sentrum.

11.11.2014 - 08:29

Barn som mobber, bør flyttes til andre skoler, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

11.11.2014 - 08:21

Mange skoler ofrer hensynet til barna for at de utad skal ses på som mobbefri, sier forfatter og prosjektleder for antimobbearbeidet i Unicef Norge, Kristin Oudmayer.

10.11.2014 - 08:31

I 2020 vil det mangle 23.000 lærere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

05.11.2014 - 11:10

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) foreslår at alle fjerdeklassinger i Norge må kunne svømme 200 meter. Det klarer bare litt over halvparten av elevene i Oslo i dag.

03.11.2014 - 08:37

Staten har blinket ut rundt 250 skoler i Norge som har hatt høye mobbetall over flere år. Eierkommunene må rapportere om strakstiltak, og versting-skolene får tilbud om statlig hjelp.

31.10.2014 - 08:33

Lærere som får videreutdanning, er svært fornøyde. Men prisen for lærerløftet betaler dagens elever, mener elev- og lærerorganisasjoner.

16.10.2014 - 12:19

Andelen som fullfører og består videregående har økt med 1,6 prosentpoeng. Det viser de ferskeste tallene om frafall som ble publisert av Utdanningsdirektoratet onsdag. Her finner du tall for hvordan det gikk med elevene fra din kommune.

16.10.2014 - 07:27

Det vil være 38.000 for få lærere om bare ti år, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Økt stillingsprosent kan fjerne behovet for nyrekruttering, ifølge ny KS-rapport.

15.10.2014 - 09:39

Mange lektorer sier de har følt seg presset av skoleledelsen til å sette standpunktkarakterer på manglende grunnlag, viser en undersøkelse fra Lektorlaget.

07.10.2014 - 07:04

Kronprinsesse Mette-Marit besøkte mandag Runni ungdomsskole for å se hvordan Trivselsleder-programmet, som er med i Kronprinsparets Fond, fungerer i praksis.