Skole

Skole

16.09.2014 - 08:22

Tre videregående skoler i Vest-Agder har fått eget Nav-kontor på skolen som en del av et prøveprosjekt for å forhindre at elever dropper ut.

15.09.2014 - 08:36

Fem tenåringsgutter er utvist fra Sula ungdomsskole på Sunnmøre etter at en 14-åring torsdag ble offer for grov vold. Volden ble filmet med mobil.

08.09.2014 - 08:33

Tillitskrisen i skolen er så alvorlig at forhandlingsansvaret for lærerne bør flyttes tilbake til staten, mener landsstyret i SV.

08.09.2014 - 08:26

Det bør være to lærere i hver klasse på første til fjerde trinn, mener Kristelig Folkeparti, som også vil la lærerne slippe noen administrative oppgaver.

04.09.2014 - 11:30

Norske ungdommers utdanningsvalg bekymrer OECD. De anbefaler mer fristende gulrøtter, men også mer pisk for å få unge til å velge yrkene som samfunnet trenger.

03.09.2014 - 15:21

Skolene har ikke noen plikt til å gi elevene ekstra undervisning for å ta igjen det de tapte under streiken, varsler Utdanningsdirektoratet.

03.09.2014 - 08:26

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil følge opp kravene fra partene i læreroppgjøret og lover mer penger til skolebygg og videreutdannelse av lærerne.

29.08.2014 - 14:43

I enkelte kommuner vil opp mot 45 prosent av lærerne være i streik med opptrappingen fra neste uke. I de hardest rammete fylkene er en tredel i streik.

18.08.2014 - 08:45

Fra skolestart skal alle skoler og barnehager være helt tobakksfrie, og kommunene plikter ikke lenger å gi elever frukt. Se alle endringene her.

13.08.2014 - 10:42

KS bør fire på kravet om mer bundet arbeidstid og i stedet satse på forsøksordninger, som i Oslo. Det mener nesten halvparten av landets rådmenn og skolesjefer som har svart på spørsmålet.

13.08.2014 - 07:17

Lærerstreiken er ødeleggende for norsk skole, og det er ikke fornuftig å kreve så rigid arbeidstid som KS vil ha, mener professor Thomas Nordahl.

12.08.2014 - 15:05

Med arbeidstidsforsøk, forpliktelser om framtidige lønnspålegg og statlige garantier for kommuneøkonomien kan lærerkonflikten løses, mener rektor Børre St. Børresen i Fræna.

08.08.2014 - 14:31

– KS har vært mindre flinke enn lærerne til å få fram sitt syn i konflikten om arbeidstid. Men en streik som rammer uskyldig tredjepart kan raskt snu opinionen i KS' favør, mener direktør Erik Dalen i Ipsos MMI.

08.08.2014 - 10:46

KS må strekke seg langt for å komme til enighet med lærerne, mener stortingspolitikere fra ulike partier.

08.08.2014 - 10:17

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må bli den som bidrar til at lærerstreiken blir avblåst, ved å sørge for mer ressurser til lærerne og kommunene.

07.08.2014 - 14:02

Oslo åpner skoleåret med å stille større krav til foreldrene ved å innføre en Oslostandard for samarbeid mellom hjem og skole. Et informasjonshefte på sju språk sendes ut til foreldrene.

07.08.2014 - 11:31

Lektorlaget er tydelig på at mistilliten til KS har bygd seg opp over tid.

06.08.2014 - 15:38

KS har gitt beskjed til Riksmekleren og Utdanningsforbundet om at de ønsker å forhandle for å unngå streik. – Det skal ikke stå på oss, sier avdelingsdirektør Hege Mygland i KS.

06.08.2014 - 14:13

Utdanningsforbundet har gitt streikevarsel for ytterligere 5.500 lærere. 22 kommuner og 18 fylkeskommuner blir berørt fra mandag.