Pleie og omsorg

Hver fjerde omsorgs­plass til unge voksne

Pleie og omsorg. En av fire omsorgsplasser bygd med husbanktilskudd de siste årene, er planlagt for brukere under 25 år. En av tre bebos av utviklingshemmete.   
28.9 2017 12:21

Forsker frykter kommunene er uforberedte på eldre­bølgen

Pleie og omsorg. Forsker Einar Vetvik frykter norske kommuner ikke har planlagt godt nok for eldrebølgen. – Nå er det alvor, bølgen er her allerede, sier han.
25.9 2017 08:32

Vil ha raskere refusjon av tilskudd

Økonomi. Kommunene fikk refundert 9 milliarder kroner i utgifter til ressurskrevende tjenester i fjor, viser nye tall. Sjekk hvor mye din kommune fikk i refusjon her.
22.9 2017 11:32

Sigrid sykler for VM-gull

Video. Mens verdens raskeste syklister jakter etter gull i Bergen, trør samtidig godt over 1.100 deltakere i fem land til for å vinne historiens første sykkel-VM for eldre.
21.9 2017 10:01

Stor interesse for innovasjon

Administrasjon. Forskningsrådet har sagt ja til 13 av 91 søknader om penger i programmet FORKOMMUNE, som skal bidra til innovasjon i kommunesektoren. De får totalt 3,7 millioner kroner.
4.9 2017 08:12

Krever raskt svar om rus- og psykiatri­boliger

Pleie og omsorg. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) krever snarlig svar fra finansminister Siv Jensen (Frp) om momskompensasjon til boliger for rusavhengige og psykisk syke. 
1.9 2017 11:42

Bygger sykehjems­plasser som aldri før

Styring. Kommunene bygger sykehjemsplasser og omsorgsplasser som aldri før. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til dobbelt så mange plasser som på samme tid i fjor.
25.8 2017 18:12

Opplever mang­lende bemanning

Stortingsvalget 2017. Pårørende opplever mangel på bemanning i eldreomsorgen. Kommunene er ikke gode nok til å rekruttere nyutdannete sykepleierstudenter. Det viser to nye rapporter.
18.8 2017 10:04

Åpner for å utvide støtte til om­sorgs­boliger

Pleie og omsorg. Tre av fire omsorgsledere ønsker seg en utvidet støtteordning til kommunenes investeringer i omsorgsboliger. Statssekretær Lisbeth Normann (H) åpner for nye ordninger.
17.8 2017 12:53

Vraker Høies tilskudds­ordning

Politikk. Tre av fire kommuner mener Husbanken bør gi støtte til flere ulike boliger for eldre, også uten heldøgns omsorg. Nesten ingen vil ha regjeringens nye tilskuddsordning.
17.8 2017 11:45

Sider