Politikk

Asheim ber KrF droppe krav om lærer­norm

Politikk. Bare de store kommunene med skoler som allerede har lite frafall og gode resultater, vil nyte godt av en lærernorm, mener kunnskapsministeren.
19.10 2017 07:58

En av disse blir Årets lokale klima­tiltak 2017

Energi og miljø. Seks kommuner og fylker er nominert i kåringen av Årets lokale klimatiltak 2017, i regi av KS og miljøstiftelsen Zero. 
19.10 2017 07:36

Sandvik er nye Trøndelags første fylkes­ordfører

Regionreform. Idag er det konstituerende møte for storfylket Trøndelag på Stiklestad. Arbeiderpartiet får fylkesordføreren og de fleste komitélederne.
18.10 2017 15:11

Statsråd krever nye planer for læreplasser

Politikk. Regjeringen krever at alle fylkesordførerne straks legger fram konkrete planer for flere læreplasser. Nær fire av ti søkere mangler ennå lærekontrakt.
18.10 2017 13:34

Vil avslutte samarbeid etter strid

Ledelse. Revisjonen kritiserer frivillighetssentral, og nå vil rådmannen droppe hele samarbeidet etter strid om både vin og organisering.
18.10 2017 08:37

Nær fire av ti mangler ennå lære­kontrakt

Skole. Rogaland har flest lærekontrakter og Telemark færrest. Østfold har en massiv økning sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Samlet mangler likevel fortsatt mange elever lærekontrakt, viser nye tall. Sjekk statusen i fylkene her.
18.10 2017 08:59

Ordførere vil ikke ha nytt stor­sykehus ved Mjøsbrua

Politikk. Lokalpolitikere reagerer på at ledelsen i Sykehuset Innlandet vil ha ett stort og nytt sykehus for Hedmark og Oppland ved Mjøsbrua.
16.10 2017 08:34

KrF-ordførere usikre på om de vil vie like­kjønnede

Politikk. Enkelte av KrFs ordførere på Sørlandet er usikre på om de ønsker å vie likekjønnede par når kommunene overtar vigselsretten fra nyttår.
16.10 2017 08:28

Foreldre­utvalg varsler omkamp om utflytting

Politikk. Regjeringen har vedtatt å flytte foreldreutvalgene for barnehager og grunnskoler fra Oslo til Bø i Telemark. Utvalgene håper på omkamp i Stortinget.
16.10 2017 08:26

Avviser Sps forslag om 500 millioner årlig til bred­bånd

Økonomi. Ap og Sp vil ha årlige overføringer på en halv milliard kroner til utbygging av bredbånd. Det vil være å skyte seg selv i foten, mener Høyres Nikolai Astrup.
16.10 2017 08:25

Sider