Regionreform

Støre: Region­reformen er et makk­verk

Regionreform. Regionreformen er et makkverk av en reform, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han for første gang gikk på talerstolen i det nye Stortinget.
10.10 2017 12:14

Sp foreslår full revers­ering av region­reformen

Regionreform. Senterpartiet foreslår at Stortinget opphever alle tvangssammenslåinger av fylker. KrF-nestleder Olaug Bollestad gjentar at partiet neppe vil støtte reversering.
28.9 2017 08:22

Ap fore­slår å rever­sere Viken

Regionreform. Ap-representanter fra Akershus, Østfold og Buskerud foreslår i Stortinget å oppheve sammenslåingen av de tre fylkene. Et liknende forslag varsles fra Finnmark.  
22.9 2017 13:25

Regioner best på klima

Podkast. Regionene er bedre egnet til å samordne klimainnsatsen enn den sektordelte staten, mener forsker Gro Sandkjær Hanssen i regjeringens ekspertutvalg for regionreformen.
14.9 2017 15:19

Aspaker fylkes­mann i nord

Regionreform. Elisabeth Aspaker blir ny fylkesmann i Finnmark og Troms. Utnevningen gjelder for seks år.
28.8 2017 13:05

Aure vil ikke til Trønde­lag

Regionreform. Aure på Nordmøre blir i Møre og Romsdal. Foreløpig.
23.8 2017 14:43

Buskerud sier nei til Viken

Regionreform. Fylkestinget i Buskerud vedtok torsdag å be om reversering av Stortingets vedtak om storregionen Viken, som dermed vil være død med en ny regjering. Alle fylkestingene er nå mot storregionen.
23.6 2017 12:11

Nav foreslås omorganisert til tolv regioner

Administrasjon. Som følge av regionreformen kommer arbeidsdirektør Sigrun Vågeng med anbefaling til ny fremtidig regional struktur i Nav.
21.6 2017 08:38

Per Arne Olsen ny fylkesmann i Vestfold og Telemark

Regionreform. Per Arne Olsen er i dag fylkesmann i Vestfold. I dag fikk han jobben som fylkesmann i Vestfold og Telemark.
16.6 2017 14:27

Fylkes­mannen i Troms og Finn­mark slås sammen

Regionreform. Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark slås sammen i den nye storregionen som omfatter de to fylkene.
16.6 2017 12:40

Sider