Skole

Byrådet i Oslo har sagt nei til etableringen av en muslimsk grunnskole på Grønland. Byrådet mener en slik skole vil kunne få negative konsekvenser for integreringen.
5.10 2015 08:36
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) setter ned et utvalg som skal vurdere hvordan den norske skolen bedre kan ta vare på elever som presterer særlig godt.
22.9 2015 09:11
Østkantskolene i Oslo gjør det dårligere enn vestkantskolene. Det kommer fram i et notat fra Statistisk sentralbyrå som har undersøkt hvor mye skolene i Oslo bidrar til elevenes læring.
11.9 2015 08:51
Over 190.000 elever fra flere enn 400 videregående skoler er påmeldt til skolevalget. Det er det høyeste noen gang.
24.8 2015 12:28
Alle elever som er svake innen lesing, skriving og regning skal fanges opp etter andre trinn og få tett oppfølging, lover Ap.
12.8 2015 07:47
Fremskrittspartiet foreslår at elever som klarer videregående på to år, bør premieres. Elevorganisasjonen jubler ikke. Bare fem elever satser på rask utdanning.
7.8 2015 11:19
Utdanningsforbundet og KS gikk med på ikke å sitte i utvalget som skal vurdere lærerrollen. Utdanningsforbundet hevder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) spenner bein for enigheten.
4.8 2015 08:38
Kravet om at privatskoler ikke skal hemme integrering skal ikke være avgjørende for om to stiftelser får starte muslimske privatskoler fra neste høst, opplyser Kunnskapsdepartementet.
31.7 2015 10:25
To stiftelser har søkt Utdanningsdirektoratet om å starte muslimske grunnskoler i Oslo fra neste høst. Skolene vil bli vurdert etter den nye friskoleloven.
29.7 2015 15:30
Utdanningsdirektoratet har godkjent 27 av totalt 55 søknader om å starte privatskole til høsten. Ordføreren i Inderøy og rådmannen i Lenvik frykter at privatskolene vil svekke det kommunale skoletilbudet.
3.7 2015 12:36

Sider