Skole

En barneskoleelev i Øst-Finnmark ble utsatt for så kraftig vold i skolegården at han måtte flys til sykehus. Begge de involverte guttene er under den kriminelle lavalderen.
24.11 2015 08:43
I september ble ordføreren og seks kommunale ledere i Bjerkreim politianmeldt for tre mobbesaker. Nå er det også fremmet erstatningskrav.
24.11 2015 10:54
Kompetansekravet til lærere er i strid med Grunnloven når det ikke bare gjelder nyutdannede, mener Skolenes landsforbund.
23.11 2015 09:00
En barneskole i Nord-Norge skal ha nedskrevne regler for hvordan de håndterer utagerende elever med fysisk makt, noe som strider med opplæringsloven.
23.11 2015 08:48
Tre unge gutter ble onsdag pågrepet etter trusler mot videregående skoler i Vestfold og Telemark, fremsatt på mobilappen Jodel. Politiet advarer unge mot å bruke sosiale medier til å skape unødvendig frykt.
19.11 2015 08:38
Greveskogen videregående skole i Tønsberg holder stengt onsdag på grunn av trusler fremsatt på melding-appen Jodel.
18.11 2015 08:49
Nesten halvparten av åttendeklassingene i Oslo ligger på de to høyeste mestringsnivåene i lesing og regning på årets nasjonale prøver. Det er dobbelt så mange som i Nord-Trøndelag.
17.11 2015 11:05
12 stiftelser ønsker å starte 12 nye privatskoler i tråd med den nye friskoleloven. Søknadene innebærer helt nye typer skoler i Norge. I Tønsberg er det strid om privatskole for evnerike.
17.11 2015 11:34
I fjor ble bare fem av 315 privatskoler sjekket for om de misbrukte statsstøtten. Tre av fem som ble kontrollert fikk krav om tilbakebetaling.
15.11 2015 19:39
Privatskoleeieren Anthon B Nilsen Skoledrift sletter gjeld og tilbakefører til sammen 105 millioner kroner til Westerdals Oslo ACT. Samtidig avviser eierne at det er utbetalt ulovlig utbytte.
9.11 2015 09:43

Sider