Skole

Over 190.000 elever fra flere enn 400 videregående skoler er påmeldt til skolevalget. Det er det høyeste noen gang.
24.8 2015 12:28
Alle elever som er svake innen lesing, skriving og regning skal fanges opp etter andre trinn og få tett oppfølging, lover Ap.
12.8 2015 07:47
Fremskrittspartiet foreslår at elever som klarer videregående på to år, bør premieres. Elevorganisasjonen jubler ikke. Bare fem elever satser på rask utdanning.
7.8 2015 11:19
Utdanningsforbundet og KS gikk med på ikke å sitte i utvalget som skal vurdere lærerrollen. Utdanningsforbundet hevder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) spenner bein for enigheten.
4.8 2015 08:38
Kravet om at privatskoler ikke skal hemme integrering skal ikke være avgjørende for om to stiftelser får starte muslimske privatskoler fra neste høst, opplyser Kunnskapsdepartementet.
31.7 2015 10:25
To stiftelser har søkt Utdanningsdirektoratet om å starte muslimske grunnskoler i Oslo fra neste høst. Skolene vil bli vurdert etter den nye friskoleloven.
29.7 2015 15:30
Utdanningsdirektoratet har godkjent 27 av totalt 55 søknader om å starte privatskole til høsten. Ordføreren i Inderøy og rådmannen i Lenvik frykter at privatskolene vil svekke det kommunale skoletilbudet.
3.7 2015 12:36
Avgangselevene i 10. klasse har aldri gått ut med en dårligere snittkarakter i matematikk enn i vår, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.
2.7 2015 09:24
Andelen elever som får 1 eller 2 i matte økte ved årets avgangseksamen ved landets ungdomsskoler. 41,6 prosent av elevene havnet i denne kategorien.
26.6 2015 08:33
Kontrollutvalget i Skodje forutsetter at familien til en elev som ble utsatt for vold fra en lærer i 2011, omsider får en beklagelse.
25.6 2015 09:19

Sider