Skole

Mange gutter sakker akterut fra skole­start

Skole. Opptil 20 prosent av guttene detter av skoleløpet allerede fra starten som seksåringer. Målt mot jentene er guttene svakere både faglig og sosialt, viser en ny undersøkelse.
Publisert i går, kl. 10.08

Høyre dropper karakterer fra 5. klasse

Skole. Høyre går bort fra forslaget om å innføre karakterer for elever som går i 5. klasse på barneskolen.
Publisert i går, kl. 10.04

Fremdeles mulig å bli lærer uten 4 i matematikk

Skole. Regjeringen krever fra i høst karakteren 4 for å komme inn på landets lærerutdanninger. Men de som blir lærere ved å ta Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), slipper unna kravet.
22.8 2016 10:01

Flere rektorer planlegger store førsteklasser

Skole. En undersøkelse blant rektorer i Norges største byer viser at flere planlegger førsteklasser med over 25 elever. Tidligere har det vært et uttalt mål om maks 18 elever i første klasse.
22.8 2016 09:55

Innfører ferdighetsprøve i svømming for de yngste skolebarna

Skole. Alle barn fra 1.- 4. klasse skal i fremtiden gjennom flere ferdighetsprøver i svømming.
22.8 2016 09:39

Ungdoms­skole innfører mobil­forbud

Skole. På Giske ungdomsskole i Sandnes må elevene legge mobilen inn på «mobilhotell» hver morgen. Feil med et generelt forbud, mener Utdanningsforbundet.
17.8 2016 08:11

Over 550 plasser står tomme på lærer­utdanningene

Skole. Samtidig som 367 søkere til lærerstudiet fikk avslag etter å ha strøket på et omstridt forkurs i matematikk i sommer, står over 554 plasser tomme på landets lærerutdanninger.
17.8 2016 08:04

Flere ukvalifiserte lærere i norsk skole

Skole. Samtidig som det stilles strengere krav til ungdom som vil bli lærere, har bruken av lærere uten lærerutdanning økt med over 20 prosent i grunnskolen det siste året.
16.8 2016 08:38

Utvalg: Lærerne har for svakt faglig fellesskap

Skole. Norske lærere har et svakere profesjonsfellesskap enn mange andre yrker og må få en mer profesjonell forankring, anbefaler utvalg.
15.8 2016 13:23

Saksøker Oslo for manglende skole­gang

Skole. En kvinne krever inntil 5 millioner kroner i erstatning fra Oslo kommune for manglende undervisning i grunnskolen. Hun mener skolen og kommunen burde ha grepet inn da familien nektet henne skolegang.
15.8 2016 10:08

Sider