Skole

Kravet om at privatskoler ikke skal hemme integrering skal ikke være avgjørende for om to stiftelser får starte muslimske privatskoler fra neste høst, opplyser Kunnskapsdepartementet.
31.7 2015 10:25
To stiftelser har søkt Utdanningsdirektoratet om å starte muslimske grunnskoler i Oslo fra neste høst. Skolene vil bli vurdert etter den nye friskoleloven.
29.7 2015 15:30
Utdanningsdirektoratet har godkjent 27 av totalt 55 søknader om å starte privatskole til høsten. Ordføreren i Inderøy og rådmannen i Lenvik frykter at privatskolene vil svekke det kommunale skoletilbudet.
3.7 2015 12:36
Avgangselevene i 10. klasse har aldri gått ut med en dårligere snittkarakter i matematikk enn i vår, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.
2.7 2015 09:24
Andelen elever som får 1 eller 2 i matte økte ved årets avgangseksamen ved landets ungdomsskoler. 41,6 prosent av elevene havnet i denne kategorien.
26.6 2015 08:33
Kontrollutvalget i Skodje forutsetter at familien til en elev som ble utsatt for vold fra en lærer i 2011, omsider får en beklagelse.
25.6 2015 09:19
Til tross for at elevene gjør det bedre på skolen når mobiltelefoner er forbudt i klasserommet, ønsker ikke kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) et nasjonalt forbud.
24.6 2015 08:35
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier måten realfag undervises på i norsk skole må bli bedre. Han oppfordrer lærerne til å la seg inspirere av Singapore.
22.6 2015 08:41
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innfører en fraværsgrense på 10 prosent for elever i videregående skole fra neste høst.
18.6 2015 08:47
Norsk skole gir en for overfladisk læring, er ikke motiverende nok for elevene og jobber for lite med å styrke elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter.
15.6 2015 11:38

Sider