Skole

Strides om rapport om ekstra lærer­krefter

Skole. En evaluering av SVs forsøk med 600 flere ungdomsskolelærere viste at flere lærere ikke styrket elevenes læring. Et argument mot en lærernorm, mener regjeringen. På ingen måte, mener SV, KrF og Ap.
2.12 2016 08:34

Mener lukket nett­verk er dyrt men greit

Skole. KS-direktør Helge Eide mener lukket, privat utdanningsnettverk ikke er verdt 15.900 kroner, men at det prinsipielt er i orden at folkevalgte og ledere møtes. KS har et liknende nettverk.
2.12 2016 08:38

Reagerer på kirke-undervisning med trosbekjennelse

Skole. Julesamlinger i kirken der presten leser sentrale kirketekster for elevene defineres som undervisning av Voss-rektorene. På kant med opplæringsloven, mener Human-Etisk Forbund.
2.12 2016 10:37

Få fra Oslo velger yrkes­fag

Skole. I Oslo velger bare hver femte elev på videregående yrkesfag, mot annenhver på landsbasis. Og blant elevene fra Oslo vest er det kun 6 prosent som går på tradisjonelle yrkesfaglinjer.
1.12 2016 08:33

Ber statsministeren avklare skole­guds­tjenester

Skole. Human-Etisk Forbund ber i et brev statsministeren avklare om det skal være forskjell på religionsutøvelse og religionsundervisning i skolen.
30.11 2016 14:51

Leser trosbekjennelsen på jule­samling

Skole. Prestene i Voss planlegger å lese opp både Fader vår, Trosbekjennelsen og Velsignelsen på det som ifølge Voss-skolene skal være en julesamling fri for bønn og forkynning.
2.12 2016 10:29

Dronningen med pris til skole i Trondheim

Skole. Dronning Sonjas skolepris ble tirsdag overrakt Ila skole i Trondheim. Prisen ble overrakt av dronningen, som også fikk en omvisning på barneskolen.
29.11 2016 14:51

Norske 5.-klassinger best i Norden i matematikk

Skole. Norske 5.-klassinger er best i Norden på matematikk, viser elevundersøkelsen TIMMS som ble presentert tirsdag.
29.11 2016 10:14

Juleguds­tjeneste blir til jule­samling i Voss

Skole. Kirken og skolene i Voss er blitt enige om at skoleelevene skal samles i kirken før jul, men det blir uten bønn og forkynning.
25.11 2016 09:46

Regjeringen må utrede nynorsk­rett for ungdoms­skole­elever

Skole. Stortinget ber regjeringen utrede om retten til opplæring på eget språk skal utvides til også å gjelde elever i ungdomsskolen.
23.11 2016 10:05

Sider