630 jobber flyttes - 1.200 til vurderes

Politikk. Regjeringen og Venstre er enige om å etablere 630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Noen av dem skal flyttes, andre er nye. Enda 1.200 skal vurderes flyttet. 
Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) presenterte regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser sammen med André N. Skjelstad (V) i dag. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Vi skal desentralisere makt, arbeidsplasser og kompetanse.

Det er kommunalminister Jan Tore Sanners (H) begrunnelse for å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, og til sentre i Distrikts-Norge. Han presenterte planen på en pressekonferanse i ettermiddag, sammen med representanter for Fremskrittspartiet og Venstre. Regjeringen har inngått en avtale med Venstre om planen, som partiene vedtok å lage da de inngikk avtalen om endringer i inntektssystemet i fjor. 

 • Fornybar AS. Investeringsselskapet for grønn teknologi, etableres som investeringsfond for å bidra til redusert klimautslipp. Vurderte steder: Bergensområdet, Trondheim eller Stavanger.
 • Språkrådet har 34 ansatte, og skal flyttes ut av Oslo. Ingen steder er blinket ut.
 • Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren skal legges til Vestlandet eller Nord-Norge. 850 årsverk gjennomgås, hvorav 618 er i Oslo i dag.
 • Landbruksforvaltningen. En gjennomgang er ferdig i juni i år. 300 av årsverkene ligger hos fylkesmennene. I Oslo er det 194 ansatte i direktoratet.
 • Likestillings – og diskrimineringsnemnda skal opprettes, og Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø vurderes.
 • Vassdrags – og energidirektoratet NVE. 57 årsverk knyttet til tilsyn, vurderes flyttet. Alternative steder er ikke bestemt.
 • Fredskorpset med 40–45 ansatte skal til Førde, Trondheim eller Stavanger.
 • Miljøvennlig innkjøp med 10 stillinger skal til Leikanger eller Gjøvik.
 • Arbeids – og velferdsdirektoratet vil følge nye regionstruktur. Organisering er under vurdering.
 • Sekretariatet for Bioteknologirådet har sju stillinger. De skal ut av Oslo, men vi vet ikke hvor.
 • Politihøgskolen har 670 studenter og 260 årsverk. Alternativ plassering er ikke angitt.
 • Husbanken er under utredning. I dag ligger den i Drammen og har seks regionkontor. Husbankens forvaltning av misligholdte saker flyttes til Mo i Rana.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Les mer om partikkel og artikkelkjøp her

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.