Flere får sosialhjelp

Sosialtjeneste. For første gang siden 2004 var det i fjor over 130.000 personer som mottok sosialhjelp i kortere eller lengre tid. 6,2 milliarder kroner ble utbetalt. 
Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix

Det er første gang det er utbetalt over 6 milliarder kroner i sosialhjelp i løpet av et år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I de aller fleste kommunene ligger stønadssatsen for en enslig mottaker under 6.000 kroner. I Oslo var satsen 6.589 kroner i 2016.

I gjennomsnitt fikk sosialhjelpmottakerne støtte i 5,1 måneder i løpet av 2016. Den største gruppen, nesten 27.000 personer, fikk hjelp bare i én måned, mens drøyt 13.000 hadde utbetalinger samtlige tolv måneder.

Yngre har gjennomgående kortere stønadsperioder enn eldre. De som får stønad lengst, er par med barn under 18 år.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.