barnevern

Vil granske barne­vernet i Oslo

Politikk. Aina Stenersen i Oslo Frp ønsker å ha en uavhengig gransking av barnevernet i storbyen, slik Bergen har vedtatt der, og mener flere byer bør gjøre det samme.
15.6 2017 08:45

Kontroll­utvalg under­søker barneverns­krise

Oppvekst. Bakgrunnen for at store deler av barnevernet i Sør-Varanger er sykmeldt, skal nå undersøkes av kontrollutvalget. Også Arbeidstilsynet er varslet.
20.4 2017 11:55

Kommunene slipper å rekruttere foster­hjem

Oppvekst. Regjeringen lyttet til kommunene. Bufetat beholder ansvaret for rekruttering av fosterhjem og grunnleggende opplæring av fosterhjem i barnevernsreformen.
31.3 2017 13:50

Kommunebarometeret 2017 - barnehage

Kommunebarometeret. Her er den foreløpige tabellen for barnehage i Kommunebarometeret 2017.
30.3 2017 08:47

Slik ble Kommune-Norge bedre og dårligere

Kommunebarometeret. Forbedringene i Kommune-Norge i fjor var større enn forverringene. Her er oversikten over hvordan kommunene utviklet seg i Kommunebarometeret.
30.3 2017 08:47

Nesten hele barne­vernet syk­meldt

Administrasjon. Åtte av ti ansatte i barnevernet i Sør-Varanger er nå sykmeldt. Bakgrunnen skal være omorganiseringen som ble gjort etter varsling om uforsvarlige tjenester.
23.3 2017 10:59

Færre fristbrudd - men mange etternølere

Oppvekst. Flere barnevernssaker behandles innen fristen på tre måneder. Men i Alta og 25 andre kommuner er dette mer unntaket enn regelen.  
16.3 2017 09:26

Vurderer å politi­anmelde mulig dokument­juks i barne­vernet

Oppvekst. Formannskapet i Nordre Land vil til bunns i påstanden om at barnevernsansatte har blitt instruert i å fabrikkere saksmapper.
7.3 2017 14:36

Helse­tilsynet slår alarm om svikt i barne­vernet

Oppvekst. Helsetilsynet er kritisk til barnevernets håndteringer av bekymringsmeldinger. Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.
7.3 2017 08:23

Nesten hver tredje barnevernsansatt i kommunene slutter

Oppvekst. Hvert år slutter 30 prosent av de ansatte i barnevernet i kommunene. Manglende støtte fra kommuneledelsen får skylden.
2.3 2017 08:31

Sider