habilitet

Bernt svarer: Må finne sette­rådmann når rådmann er inhabil

Bernt svarer. Når rådmannen er inhabil, må innstilling til et folkevalgt organ utformes og avgis av noen som ikke er tilsatt i kommunens administrasjon, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
15.8 2017 08:40

Ber Tjøme rede­gjøre for rådmannens habilitet

Styring. Fylkesmannen ber Tjøme kommune redegjøre for habilitetsforholdene i byggesaken der rådmannens bror var ansvarlig søker. Ordfører Bente Bjerke (Ap) avfeier saken som en sak om formaliteter.
9.8 2017 13:51

Rådmannen innstilte i byggesak hvor broren var involvert

Ledelse. Tjøme-rådmann Christine Norum avviser at hun som rådmann skal ha påvirket byggesak der et familiemedlem fikk utvide en fritidseiendom.
8.8 2017 08:17

Tilrettela innkjøp – kan ha vært inhabile

Innkjøp. Målselv kommune må lyse ut ny anbudskonkurranse om nytt sykehjem til antatt pris på 160 millioner kroner. Habilitetsspørsmål gjør at også nytt anbud kan bli til klagesak.
9.2 2017 09:38

Bernt svarer: Fort inhabil når foreldre er involvert

Bernt svarer. Hvis det er tvil om en politiker er inhabil når foreldre er involvert, kan han eller hun også søke om fritak fra møte ved hjelp av kommuneloven, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
17.10 2016 16:02

Bernt svarer: Ordfører bør ikke fast­sette egen lønn

Bernt svarer. Kommuneloven bør endres slik at ordfører ikke lenger kan være med og behandle egen lønn i kommunestyret, foreslår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i denne utgaven av hans faste spalte i Kommunal Rapport.
10.10 2016 11:27

Tror nei blir ja når sammen­slåing skal opp på nytt

Kommunestruktur. Ordfører Thor Håkon Ramberg (KrF) i Rømskog tror Fylkesmannens beslutning i habilitetssaken vil svinge flertallet for sammenslåing tilbake til ja. 15. august møtes kommunestyret for å fatte nytt vedtak.
28.6 2016 12:50

Fylkes­mannen opp­hever nei til sammen­slåing

Kommunestruktur. Fylkesmannen i Østfold opphever Rømskogs nei til kommunesammenslåing, etter at en politiker ble erklært inhabil på feil grunnlag.
28.6 2016 10:39

Fylkes­mannen vurderer habili­tets­sak

Kommunestruktur. Fylkesmannen i Østfold tar initiativ til rask lovlighetskontroll av det omstridte habilitetsvedtaket i Rømskog mandag.
24.6 2016 10:07

Spør San­ner om «skan­dale­møte»

Jus. Helge André Njåstad (Frp), leder i Stortingets kommunalkomité, ber kommunalministeren vurdere det han kaller et «skandalemøte» om sammenslåing i Rømskog. En representant ble erklært inhabil, og det avgjorde utfallet.
23.6 2016 08:14

Sider