habilitet

Bernt svarer: Ikke automatisk inhabil når ektefelle er involvert

Bernt svarer. Om en ektefelle til en politiker nyter godt av en omorganisering, gjør det ikke politikeren umiddelbart inhabil, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. 
2.10 2017 08:59

Utvider granskingen i Tjøme

Plan og stedsutvikling. Granskingen av byggesaksavdelingen i Tjøme har vokst i omfang, fra å omhandle 60 byggesaker til 160. Nå tar også kontrollutvalget saken. Kontrollutvalgsleder mener sakskomplekset er mer enn bare en personalsak.
5.9 2017 11:45

Politiker vurdert som inhabil - svarer med søksmål

Jus. Da kommuneadvokaten vurderte en politiker til å være inhabil på grunn av økonomiske interesser, svarte politikeren med søksmål om ærekrenkelser.
30.8 2017 08:49

Bernt svarer: Må finne sette­rådmann når rådmann er inhabil

Bernt svarer. Når rådmannen er inhabil, må innstilling til et folkevalgt organ utformes og avgis av noen som ikke er tilsatt i kommunens administrasjon, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
15.8 2017 08:40

Ber Tjøme rede­gjøre for rådmannens habilitet

Styring. Fylkesmannen ber Tjøme kommune redegjøre for habilitetsforholdene i byggesaken der rådmannens bror var ansvarlig søker. Ordfører Bente Bjerke (Ap) avfeier saken som en sak om formaliteter.
9.8 2017 13:51

Rådmannen innstilte i byggesak hvor broren var involvert

Ledelse. Tjøme-rådmann Christine Norum avviser at hun som rådmann skal ha påvirket byggesak der et familiemedlem fikk utvide en fritidseiendom.
8.8 2017 08:17

Tilrettela innkjøp – kan ha vært inhabile

Innkjøp. Målselv kommune må lyse ut ny anbudskonkurranse om nytt sykehjem til antatt pris på 160 millioner kroner. Habilitetsspørsmål gjør at også nytt anbud kan bli til klagesak.
9.2 2017 09:38

Bernt svarer: Fort inhabil når foreldre er involvert

Bernt svarer. Hvis det er tvil om en politiker er inhabil når foreldre er involvert, kan han eller hun også søke om fritak fra møte ved hjelp av kommuneloven, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
17.10 2016 16:02

Bernt svarer: Ordfører bør ikke fast­sette egen lønn

Bernt svarer. Kommuneloven bør endres slik at ordfører ikke lenger kan være med og behandle egen lønn i kommunestyret, foreslår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i denne utgaven av hans faste spalte i Kommunal Rapport.
10.10 2016 11:27

Tror nei blir ja når sammen­slåing skal opp på nytt

Kommunestruktur. Ordfører Thor Håkon Ramberg (KrF) i Rømskog tror Fylkesmannens beslutning i habilitetssaken vil svinge flertallet for sammenslåing tilbake til ja. 15. august møtes kommunestyret for å fatte nytt vedtak.
28.6 2016 12:50

Sider