Lenvik

Mai i granskingens tegn i Lenvik

Innkjøp. Her er hovedpunktene i saken om innkjøp av helsetjenester i Lenvik, der et firma hvor rådmannens sønn var involvert, fikk utbetalt nær 15 millioner kroner over 3,5 år.
24.5 2017 10:16

Rådmann sa nei til å forlenge åremålet

Åpenhet. Ordføreren innkalte Lenviks gruppeledere og partiledere til «sonderingsmøte» om rådmannens ansettelsesforhold, uten vanlig innkalling. – I gråsonen, mener jussprofessor Jan Fridtjof Bernt. 
9.5 2017 17:52

Legger lokk på avgjørelse om videre gransking

Innkjøp. Kontrollutvalget går videre i granskingen av omstridt millionkontrakt, men mandatet holdes hemmelig. Rådmann Margrethe Hagerupsen vil ikke kommentere sin rolle.
5.5 2017 15:34

Kritisk dag for Lenviks rådmann

Innkjøp. Lenvik-rådmannens habilitet blir satt på spissen når kontrollutvalget i dag fredag skal avgjøre om de vil gå videre med innkjøpssaken der rådmannens sønn var involvert.
5.5 2017 07:48

Mener rådmann driver kilde­jakt

Åpenhet. Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening oppfatter brevet fra Lenvik-rådmannen til kontrollorganene i kommunen som en jakt på kilder.
3.5 2017 13:30

Rådmann kritisk til kontroll­organer etter medie­oppslag

Ledelse. Lenvik-rådmann Margrethe Hagerupsen kritiserer kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat og kommunerevisjonen fordi Kommunal Rapport har fått tilgang på informasjon om en sak som nå granskes. Rådmannen krever å få vite hvor avisa fikk informasjonen fra.
3.5 2017 08:18

Nabo­kommunen krevde øye­blikkelig stopp i driften

Innkjøp. Tranøy kommune har vært i årelang strid med Lenvik-rådmannens sønn om en bolig som er brukt til bo- og omsorgstilbud på oppdrag fra Lenvik kommune. 
3.5 2017 11:23

Konkurrent påpekte tette bånd

Innkjøp. Omsorgsfirmaet Bo og bistand AS reagerte på at et selskap som de mente ikke oppfylte kompetansekravene, fikk oppdraget verdt over 13 millioner kroner tilbake i 2015. Selskapet stilte spørsmål ved rådmannens habilitet.
2.5 2017 08:29

Doblet utgiftene til privat rusomsorg

Innkjøp. Politikerne i Lenvik krevde enstemmig å tilbakeføre tunge brukere til kommunale tilbud. Likevel ble utgiftene til privat rusomsorg doblet.
2.5 2017 08:33

Politikere kritiske til Lenviks anbuds­håndtering

Innkjøp. Flere Lenvik-politikere er rystet over at administrasjonen tildelte millionoppdrag til firma der rådmannens sønn var involvert.
2.5 2017 10:48

Sider