lokaldemokrati

Store for­skjeller i lokal­demokratiet

Politikk. Lokaldemokratiets tilstand varierer sterkt i kommuner som skal slå seg sammen. Lær av den beste, råder forsker Marte Winsvold. 
13.6 2017 11:05

Kjemper for stemme­rett fra 16 år

Politikk. AUF-leder Mani Hussaini mener det er gode muligheter for at Ap-landsmøtet vedtar stemmerett fra 16 år i lokalvalg.
19.4 2017 13:02

Flere unge lokal­poli­tikere

Politikk. Flere unge lokalpolitikere er det mest håndfaste resultatet av forsøkene med stemmerett fra 16 år. I mai neste år kommer regjeringens vurdering.
28.11 2016 13:07

Histo­risk dag for lokal­demo­kratiet

Politikk. I dag klarte endelig et stort nok flertall i Stortinget å samle seg om å grunnlovsfeste lokaldemokratiet – i sitt sjette forsøk på 18 år. 
31.3 2016 14:10

KS glad for lokal­demo­krati i Grunn­loven

Jus. KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) er glad for at lokaldemokratiet ser ut til å få en plass i Grunnloven, men uttrykker også skuffelse over begrensningene stortingsflertallet legger.
3.3 2016 08:22

Lokal­demo­kratiet trolig inn i Grunn­loven

Jus. Det ser ut til å bli stort nok flertall for å grunnlovsfeste lokaldemokratiet i Stortinget.
1.3 2016 11:33

Priset for lokaldemokrati

Politikk. Åtte kommuner fikk europeisk utmerkelse for godt styresett på KS’ lokalpolitiske toppmøte i dag.
8.4 2015 14:27

Veileder om lokaldemokrati

Kommunestruktur. Distriktssenteret får nå i oppdrag av Kommunaldepartementet å lage en veileder om lokaldemokrati til kommunereformen.
2.1 2015 08:42

Lokalpolitikerne - best og billigst

Kommentar. Hvis vi skal kritisere lokaldemokratiet for én ting, så er det at det er altfor billig. Vi trenger flere lokalpolitikere i et nytt Kommune-Norge, ikke færre.
4.12 2014 08:54

Politisk etterspill av sykehusnedleggelse

Politikk. Nedleggelsen av sykehuset på Rjukan får store lokalpolitiske konsekvenser. Lederen i Tinn Høyre melder seg nå ut i protest.
12.8 2014 10:41

Sider