Rådmannsavgang

Kastes ut uten kom­pensasjon

Styring. Håkon Rydland stenges fra i dag ute fra stillingen som rådmann i Sør-Aurdal, 14 dager etter at han ble oppsagt. Han er ikke tilbudt noen økonomisk kompensasjon og tar oppsigelsen til retten.  
24.3 2017 12:30

Vil for­handle om slutt­pakke

Jus. I dag klokken 13 møtes Sør-Aurdals ordfører Kåre Helland (Sp) og rådmann Håkon Rydland med sine advokater til forhandlinger, i håp om å unngå rettssak.
23.3 2017 10:56

Møttes i skjul, lovet full taushet

Jus. Fem ganger drøftet formannskapet i Sør-Aurdal rådmannens arbeidsforhold i all hemmelighet. Først måtte politikerne skrive under på en taushetserklæring.
22.3 2017 08:50

– Brøt loven da de sa opp rådmann

Jus. Sør-Aurdal kommune brøt kommuneloven da den sa opp rådmannen, ifølge jussprofessor Jan Fridtjof Bernt.- Å journalføre møteinnkallingen i postlisten, er ikke tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav om kunngjøring, sier han.
17.3 2017 12:20

Sa opp rådmann i hemmelig møte

I hemmelig kommunestyremøte ble Håkon Rydland oppsagt som rådmann i Sør-Aurdal etter bare et drøyt halvår. – En personalsak, sier ordfører Kåre Helland (Sp). – Manglende respekt for rådmannens rolle, svarer Rydland.  
14.3 2017 16:39

Vedtok å sparke råd­mannen

Administrasjon. Et enstemmig formannskap i Karasjok vedtok torsdag å spake rådmann Elfrid Boine. Oppsigelen må stadfestes av kommunestyret.
16.2 2017 16:48

Prisen for å kaste rådmann: 18 måneders etterlønn

Ledelse. Rådmennene som gikk med sluttpakke i fjor fikk i snitt etterlønn i 18 måneder og advokatutgifter dekket. En rekke signerte på forbud mot å omtale kommunen negativt.
2.2 2017 09:11

Krangler om «ugyldig» avtale

Ledelse. Tidligere varaordfører Jahn Winge (H) i Leksvik mener det var rett og rimelig å gi rådmannen en romslig etterlønnsavtale da han sa ja til å bli kommuneadvokat i Indre Fosen. Dagens ordfører anser avtalen som ugyldig.   
30.1 2017 08:39

Knapt flertall for å "pen­sjo­nere" rådmann

Politikk. Med knappest mulig flertall godkjente kommunestyret i Samnanger torsdag "pensjonsavtalen" til rådmann Tone Ramsli. Ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista) tar ingen selvkritikk for prosessen.    
18.11 2016 13:21

«Pensjons­avtale» må til kommune­styret

Administrasjon. Avtalen om «alderspensjon» som ordføreren i Samnanger har inngått med rådmannen, må behandles i kommunestyret. Det skjer etter krav fra formannskapets mindretall, som kritiserer ordførerens handlemåte.    
8.11 2016 16:07

Sider