skatteinntekter

Svake skatte­tall i april

Økonomi. Skatteinntektene ble langt lavere i april i år enn tilsvarende måned i fjor. Fortsatt ligger Kommune-Norge langt foran det nyeste skatteanslaget fra regjeringen.
18.5 2017 11:43

Justerer ned skatte­anslaget

Økonomi. Regjeringen tror skatteinntektene til kommunesektoren vi bli klart lavere enn hva sektoren har budsjettert med, framgår det av kommuneproposisjonen.
11.5 2017 10:58

Sterke skatte­tall i januar

Økonomi. Skattetallene for januar var meget sterke, og langt over veksten som ligger inne i kommunebudsjettene. Men de forteller lite om hvordan årets skatteinntekter vil bli.
16.2 2017 10:43

Lakse­kommune ble skatte­vinner

Økonomi. Frøya kommune ble fjorårets skattevinner, viser ferske tall fra SSB. – Når det går bra med laksen, går det bra med Frøya, forklarer økonomisjefen. Totalt fikk Kommune-Norge 6 milliarder i ekstra skatteinntekter i fjor.
17.1 2017 15:40

Vil sette ekstra­pengene på fond

Økonomi. Økonomisjefer i Kommune-Norge ber politikerne sette av de ekstra skatteinntektene på fond, og ikke bruke dem opp. Få tror årets skattevekst gjør det lettere neste år.
21.12 2016 14:19

Skattegevinsten nærmer seg 7 milliarder

Økonomi. Kommunesektoren kan samlet få skatteinntekter som er nesten 7 milliarder kroner høyere i år, enn hva de opprinnelig budsjetterte med. I november skjøt veksten ytterligere fart.
14.12 2016 08:49

Sjekk nye skattetall for din kommune

Økonomi. Statistisk sentralbyrå slapp nye skattetall for kommunene torsdag 16.februar, 2017. Med Kommunal Rapports verktøy kan du søke etter skatteinntektene til hver enkelt kommune, samt inntektsutjevningen. Dataene oppdateres månedlig.
16.2 2017 11:05

Sjekk hvor skatte­inntektene øker mest

Økonomi. Selv med sterk skattevekst nasjonalt, ligger årets skatteinntekter faktisk etter fjoråret i 16 kommuner. I nesten 100 kommuner er veksten derimot tosifret. Sjekk norgeskartet her.
17.10 2016 14:50

Skatte­anslaget opp 4,5 milliarder

Statsbudsjett. Finansdepartementet tror nå at kommunesektoren får skatteinntekter som ligger 4,5 milliarder over det kommuner og fylker har budsjettert med.
6.10 2016 10:07

Nærmere milliard­gevinst på skatten

Økonomi. Kommunesektoren fikk svært høye skatteinntekter i august. Fortsetter utviklingen kan inntektene bli over 3,5 milliarder kroner høyere enn opprinnelig antatt.
16.9 2016 17:24

Sider