skatteinntekter

Skatte­taper: - Vi må skjære ned overalt

Økonomi. I alle norske fylker vokser skatteinntektene, bortsett fra i Rogaland. – Ringvirkninger av de tøffe tidene i oljevirksomheten, sier ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes.
Publisert i går, kl. 9.15

Solid skatte­vekst

Økonomi. Ferske skattetall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at skatteveksten i kommunene er sterkere enn anslått.
15.8 2017 14:23

Inntektene faller hos 15 prosent – verst i Rogaland

Økonomi. I 67 kommuner er skatteinntektene lavere i 1. halvår i år enn i fjor. Storkommunene i Rogaland rammes hardest.
25.7 2017 09:48

Veksten i skatte­inntektene faller raskt

Økonomi. Kraftig nedgang i inntektene for juni. Årsveksten er fortsatt over budsjett, men trenden er klart negativ.
25.7 2017 09:18

Svake skatte­tall i april

Økonomi. Skatteinntektene ble langt lavere i april i år enn tilsvarende måned i fjor. Fortsatt ligger Kommune-Norge langt foran det nyeste skatteanslaget fra regjeringen.
18.5 2017 11:43

Justerer ned skatte­anslaget

Økonomi. Regjeringen tror skatteinntektene til kommunesektoren vi bli klart lavere enn hva sektoren har budsjettert med, framgår det av kommuneproposisjonen.
11.5 2017 10:58

Sterke skatte­tall i januar

Økonomi. Skattetallene for januar var meget sterke, og langt over veksten som ligger inne i kommunebudsjettene. Men de forteller lite om hvordan årets skatteinntekter vil bli.
16.2 2017 10:43

Lakse­kommune ble skatte­vinner

Økonomi. Frøya kommune ble fjorårets skattevinner, viser ferske tall fra SSB. – Når det går bra med laksen, går det bra med Frøya, forklarer økonomisjefen. Totalt fikk Kommune-Norge 6 milliarder i ekstra skatteinntekter i fjor.
17.1 2017 15:40

Vil sette ekstra­pengene på fond

Økonomi. Økonomisjefer i Kommune-Norge ber politikerne sette av de ekstra skatteinntektene på fond, og ikke bruke dem opp. Få tror årets skattevekst gjør det lettere neste år.
21.12 2016 14:19

Skattegevinsten nærmer seg 7 milliarder

Økonomi. Kommunesektoren kan samlet få skatteinntekter som er nesten 7 milliarder kroner høyere i år, enn hva de opprinnelig budsjetterte med. I november skjøt veksten ytterligere fart.
14.12 2016 08:49

Sider