Artikler om Oslo

7. august 2014 - 14:02

Oslo åpner skoleåret med å stille større krav til foreldrene ved å innføre en Oslostandard for samarbeid mellom hjem og skole. Et informasjonshefte på sju språk sendes ut til foreldrene.

0
11. juli 2014 - 10:13

Bydeler som ønsker å delta i debatten om hvorvidt hovedstaden skal innføre tiggeforbud, må bruke sommerfullmakten for å uttale seg.
– Rimelig teit, mener bydelsutvalgsleder Elin Horn Galtung (H).

0
24. juni 2014 - 8:12

– Folk ute på byen sier at denne saken stinker, kommenterte Ivar Johansen (SV) da saken om Oslo kommunes topplederavtaler ble debattert i bystyret. Kommunen vil trolig endre på ordningen.

0
24. mars 2014 - 10:57

Forslag om å gjøre eiendomsskatt til valgkampsak i 2015 skal diskuteres på årsmøtet i Oslo Arbeiderparti til helgen.

0
11. mars 2014 - 13:16

Oslo-politikere krever bystyrepolitiker nummer to gransket for å ha publisert dokumenter. Denne gangen er det Ivar Johansen (SV) som skal under lupen for å ha gitt ut et fullstendig offentlig dokument.

0
7. februar 2014 - 15:59

Rødt-leder Bjørnar Moxnes trosset kommunens vurdering og publiserte taushetsbelagt informasjon. Nå skal kommuneadvokaten i Oslo vurdere om saken kan få konsekvenser for bystyrepolitikeren.

0
31. oktober 2013 - 12:24

Mens Oslo kommune nekter innsyn i sin elektroniske katalog med 90.000 direktenumre, legger Bergen, Trondheim og Kristiansand hele katalogen på nett. Her forteller de hvorfor.

0
17. oktober 2013 - 9:11

Dagens rektorkontrakter åpner for triksing med elevenes karakterer for å øke rektors lønn, advarer skoleledere i Oslo. Nå ber de bystyret overstyre byrådet, for å stanse dagens måling av rektorene.

0
25. september 2013 - 8:38

Oslo kommune har endelig fått tillatelse til å bygge sykehjem på tomta i Altea i Spania som ble kjøpt for åtte år siden.

0
6. august 2013 - 8:42

Oslo går nye veier for å nå velgerne. 15 brakker plasseres ut ved kjøpesentre og knutepunkter, slik at det skal bli enkelt å forhåndsstemme.

0
2. august 2013 - 13:18

25 kommuner har fått påpakk fra Helsetilsynet. Flere kommuner oppgir ressursmangel som årsak til at barn fra 0–6 år ikke får det antallet helsekontroller de har krav på.

0
2. august 2013 - 9:08

Oslo og Bergen vil søke fylkesmannen om å få status som «typisk turiststed», slik at butikkene kan ha åpent på søndager.

0
4. juli 2013 - 9:22

Bare fire av ti Oslo-borgere vet at det skal være folkeavstemning om OL 2022 i september, samtidig med stortingsvalget.

0
3. juli 2013 - 8:44

Mens norske kommuner bruker en stadig mindre andel av budsjettet sitt på administrasjon, peker pilene motsatt vei i Oslo. Her utgjør administrasjonen en økende andel av kommunebudsjettet.

0
2. juli 2013 - 8:34

Oslo-politikerne vil endre loven slik at flere diskusjoner kan skje i lukkete rom, «uten innsyn fra presse og opposisjon». I et brev til kommunen kommer det fram at Justisdepartementet jobber med saken.

0
2. juli 2013 - 8:40

I norrøn mytologi omkranser Midgardsormen menneskenes verden. Ved Ragnarok skal den åle seg på land, der selv ikke værguden Tor klarer å bekjempe den. Midgardsormen under Oslo bygges for framtiden.

0
25. juni 2013 - 15:37

Oslo kommune bytter ut sakspapirer og referater fra byrådsmøter med muntlige og uformelle samtaler. Administrasjonen mener at praksisen uten skriftlighet er i tråd med god forvaltningsskikk.

0
17. juni 2013 - 11:55

VG har fått medhold i at kommuneledelsens egen karaktersetting på Oslo-rektorene må offentliggjøres. – Her må det ryddes opp, er svaret fra Utdanningsforbundets leder.

0
3. juni 2013 - 8:42

Forbrenningsanleggene i Oslo trenger mer avfall for å varme opp byens boliger og kontorer, skrev New York Times. Nå vil hele verden sende søpla si til Oslo.

0
1. mars 2013 - 13:59

Byrådet i Oslo har i flere år hatt anledning til å parkere bystyrevedtak ved å orientere bystyrekomiteene. Ordfører Fabian Stang (H) avviser likevel krav om gjennomgang av historiske bystyrevedtak.

0
11. februar 2013 - 10:15

Helse- og sosialombudet i Oslo har mottatt 93 klager på sykehjemstilbudet hittil i år. Det er nesten like mange som i hele 2009.

0
5. februar 2013 - 12:26

Arbeiderpartiet foreslår å utrede sammenslåing av fylkene Oslo og Akershus i programforslaget som presenteres neste uke.

1
31. januar 2013 - 9:38

Det er en kjempeskandale at velgere med innvandrerbakgrunn ikke får delta i Oslos folkeavstemning om OL, mener professor Frank Aarebrot.

0
25. januar 2013 - 17:15

Kommunalministeren vil likevel la Oslo kommune bruke det nye elektroniske manntallet for å holde folkeavstemning om OL.

0