Minneord om Kjell T. Evers

Den viktigste pådriver i oppbygging og rehabilitering av kommunesektorens organisasjoner på arbeidsgiversiden i etterkrigstid døde 8. februar 1997, 83 år gammel. Administrerende direktør Kjell T. Evers har lagt et solid grunnlag for den betydning dagens hovedorganisasjon, Kommunenes Sentralforbund (KS), har i det kommunale fellesskap.
Også ellers har han satt varige spor. Med uoppslitelig pågangsmot, stor entusiasme og økonomisk innsikt ga Evers aldri opp når han hadde tro på sin plan. Gjennom de nesten 40 år han virket i Norges Byforbund og Norges Herredsforbund, Kommunalt Sentralbyrå og Norske Kommuners Sentralforbund (dagens KS), var han med på løsningen av mange og omfattende oppgaver. Det vil føre for langt å nevne dem alle. Vi må nøye oss med å nevne finansiering og utsmykking av en rekke rådhus, byggingen av Kommunenes Hus og etableringen av Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
Kommunenes Hus er i dag samlingspunkt for Kommune-Norge midt i Oslo bys sentrum, mens Kommunal Landspensjonskasse er blant landets største livsforsikringsselskap. I KLP var Kjell T. Evers styremedlem fra 1949 til 1979 og styrets formann fra 1949 til 1972.
Evers var kommandør av St. Olavs Orden. Han ble også tildelt ordener fra de nordiske land.
Internasjonalt var direktør Evers særlig opptatt av kommunale finaniseringsspørsmål. Han innehadde en rekke verv, blant annet i nordiske søsterorganisasjoner, i Europarådet og i IULA, den internasjonale kommuneorganisasjonen.
Direktør Evers var en formell, korrekt og rettskaffen leder, en dynamisk kraft. Vi lyser fred over hans minne.

Kommunenes Sentralforbund
Halvdan Skardstyreleder

Kommunal Landspensjonskasse
Kjell Knudsenstyreleder

Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!