Grindaker fra Halden til Sandefjord

Gudrun H. Grindaker forlater Halden for å bli prosjektleder og rådmann for nye Sandefjord kommune. (OPPDATERT MED FLERE KOMMENTARER)
Gudrun H. Grindaker er innstilt som rådmann i nye Sandefjord kommune. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

- Dette er virkelig drømmejobben. Å få utvikle en ny kommune, basert på det beste i tre kommuner, er utrolig spennende, sier Grindaker til Kommunal-Rapport.no. 

Ordfører Thor Edquist (H) i Halden er oppgitt over å miste «en fantastisk rådmann» etter bare 2,5 år.

-  Det politiske miljøet i Halden må ta sin del av ansvaret for at hun velger Halden bort etter så kort tid. Jeg tror ikke vi hadde mistet henne så raskt, hvis vi hadde hatt et bedre politisk klima, sier han.

- Tydelig og direkte

Fellesnemnda for nye Sandefjord kommune skal behandle innstillingen 25. august. Ansettelsesutvalget begrunner innstillingen med at Grindaker er en tydelig, inkluderende leder med bred erfaring og god gjennomføringsevne.

Med et positivt vedtak her, vil Grindaker først gå inn som prosjektleder for sammeslåingsprosessen i Stokke, Andebu og Sandefjord. Fra og med etableringen av den nye kommunen 1. januar 2017, vil hun overta som rådmann i nye Sandefjord kommune.

Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) er leder for ansettelsesutvalget. I en pressemelding skriver han at han er overbevist om at de har funnet en god kandidat.

– I Grindaker vil vi få en rådmann som er levende opptatt av at kommunen skal levere gode og effektive tjenester til innbyggerne. Som leder er hun tydelig og direkte, samtidig som hun bryr seg om den enkelte medarbeider. Vi i ansettelsesutvalget er ikke i tvil om at Grindaker vil tilføre den nye kommunen verdifull kunnskap og erfaring, heter det.

Grindaker bekrefter at hun tar stillingen, dersom hun tilbys den, og har i dag informert alle ansatte i Halden kommune om dette.

Grindaker har tre måneders oppsigelsestid som rådmann i Halden kommune. Det er foreløpig ikke avklart når hun vil tiltre i ny jobb.

- Ny lederstil

Gudrun Haabeth Grindaker er født i 1956 og har vært rådmann i Halden siden februar 2013. Hun har høstet stor anerkjennelse for måten hun har ledet omstillingsarbeidet i Robekkommunen Halden, men har også måttet tåle kraftig motbør fra den politiske opposisjonen (Ap, SV, Frp og PP). Senest 25. juni stilte de seg bak forslag som ble oppfattet som mistillit til rådmannen.

Grindaker avviser overfor Kommunal-Rapport.no at det er muligheten for et maktskifte i Halden etter valget, som er årsaken til at hun vil skifte jobb nå.

- Dette er en vurdering jeg har gjort ut fra innholdet i jobben. Jeg liker nybrottsarbeid. Men avgjørelsen har ikke vært enkel. Jeg har blitt veldig glad i Halden. Her er det mye engasjement og flotte ansatte. Så det er med blandede følelser, sier hun til Kommunal-Rapport.no.

Ordfører Edquist sier Grindaker har innført en helt ny lederstil i Halden, som mange har lært mye av.

- Hun er velutdannet og ryddig, har bygd tillit både innad og utad, er dannet og seriøs. Mange i Halden-politikken har lært mye av hennes væremåte og framferd. Hun etterlater seg en ledergruppe med innarbeidet lederkultur. Jeg er trygg på at det gode arbeidet og den gode lederstilen blir videreført, sier han.

- For vide fullmakter

Også Halden Aps ordførerkandidat Kirsti Brække Myrli synes det er sterkt beklagelig at rådmannen slutter.

– En kommune er ikke tjent med store utskiftinger i administrasjonen. Nå må kommunen finne både ny kommunalsjef for undervisning og oppvekst og ny rådmann samtidig. Stabilitet er viktig for at administrasjonen skal kunne gjøre en god jobb, sier hun til ha-halden.no.

Overfor Kommunal-Rapport.no avviser hun at det politiske miljøet har et medansvar for at hun slutter i Halden, slik ordfører Edquist hevder.

- Jeg er ikke enig, og går ut i fra at det er den nåværende posisjonen han da snakker om. Ap har hele tiden sagt at rådmannen har vår tillit, men at vi ønsker en annen fordeling av fullmakter etter valget, sier Brække Myrli.

Hennes partikolleger i formannskapet stemte 25. juni for Frps forslag om å frata rådmannen alle fullmakter innen helse og omsorg. I kommunestyret samme dag fremmet Ap et annet forslag, som rådmannen også oppfattet fattet som mistilit.

- Vi har aldri uttrykt mistillit, men at det er ting rådmannen har ønsket å iverksette som vi mener hun ikke har fullmakter til, sier Brække Myrli.

Frps gruppeleder og ordførerkandidat Per-Egil Evensen føler heller ikke noe skyld for at Grindaker forlater Halden. Han regner med at hun søkte jobben i Sandefjord lenge før han fremmet det omtalte forslaget, som han selv omformulerte før det kom til kommunestyret.

- Jeg har aldri uttrykt mistillit til rådmannen, sier han.

- Beklager du at rådmannen slutter?

- Hun må selv velge hva hun vil gjøre. Det er en fordel med kontinuitet. Så vidt jeg vet hadde det ikke gjort noe om hun hadde fortsatt.

I likhet med Brække Myrli mener han rådmannens fullmakter bør innskrenkes.

- Når vi har valg hvert 4. år, trodde jeg det var fordi politikerne som skulle ta ansvar, ikke for å dytte alt ansvar over på rådmannen. Det er det dagens politiske flertall har gjort, og derfor synes jeg synd på henne, sier Evensen.

Utsatte søknadsfrist

Stokke-rådmann Lars Joakim Tveit var en av sju søkere på stillingen som rådmann for nye Sandefjord kommune, ifølge den første søkerlisten som ble offentliggjort i juni. Ansettelsesutvalget valgte imidlertid å utsette fristen til 15. august. Tveit står ikke på den endelige søkerlisten, som ble offentliggjort i dag, sammen med ansettelsesutvalgets innstilling på Grindaker.

Grindaker forteller til Kommunal-Rapport.no at hun ble kontaktet om stillingen i Sandefjord før ferien.

I en pressemelding fra Sandefjord kommune, uttaler Grindaker følgende om det hun anser som “drømmejobben”.

 - Dersom jeg blir ansatt, ser jeg fram til å være med å utvikle en ny kommune sammen med dyktige kolleger fra de tre kommunene. Med utgangspunkt i det beste fra dagens Stokke, Andebu og Sandefjord har vi et veldig godt grunnlag for å skape en kommune som vil levere gode tjenester til sine innbyggere. Jeg ønsker at nye Sandefjord skal bli en nyskapende og effektiv kommune, som trives med å ligge i front.

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.