God ledelse gir mer omsorg for pengene

Visjonær ledelse og samarbeidskultur, sammen med en sterk satsing på hjemmetjenester. Slik får Kristiansand mer omsorg for mindre penger enn de andre storbyene.
Gjør som Kristiansand - sørg for god ledelse og bruk mindre av ressursene på dyre institusjonsplasser, og mer på hjemmetjenestene. Det er rådet fra PwC til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Foto: Magnus K. Bjørke

Det går fram av en rapport som offentliggjøres i dag, mandag. Rapporten er skrevet av PricewaterhouseCoopers (PwC) på oppdrag for KS´ program for storbyrettet forskning.

Den prøver å forklare de store forskjellene i ressursbruk mellom storbyene, som påvist i Kostra og ASSS-rapportene (Aggregerte styringsdata for sammenlignbare storkommuner) for 2013. Mens Kristiansand bruker ca. 13.000 kroner til pleie og omsorg per innbygger, bruker Stavanger 17.000 kroner. Oslo og Bergen bruker 16.000 og Trondheim 15.000. (Tallene viser netto driftsutgifter per innbygger, korrigert for forskjeller i befolkningens behov.)

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!