Barneombudet: – 16-åringene har gjort seg fortjent til stemmerett

Politikk. Barneombud Anne Lindboe mener to prøverunder med stemmerett for 16- og 17-åringer viser at ungdom fortjener å få stemme. Men partiene er usikre på hva de skal mene om saken.
– Ungdommer ønsker å være med og bestemme hvem som skal styre lokalt, de sitter på mye kunnskap om hva som virker og ikke virker i kommunen, sier barneombud Anne Lindboe. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Lindboe mener valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene ved årets valg tilsier at de unge bør få permanent stemmerett. De unges valgdeltakelse lå på 57 prosent, litt under befolkningen for øvrig.

Stemmerett for 16-åringer

* I Norge er stemmerettsalderen 18 år. Som et prøveprosjekt fikk 16- og 17-åringer i et tjuetall kommuner stemme i lokalvalget i 2011 og i 2015.

* Valgdeltakelsen i denne gruppen lå på 57 prosent i 2015. I den øvrige befolkningen stemte 58,9 prosent.

* Stemmerettsalderen er senket fire ganger siden 1920: Fra 25 år til 23 år; 1946 (21 år); 1967 (20 år); 1978 (18 år).

* Blir stemmerettsalderen 16 år, vil i snitt rundt 127.000 16- og 17-åringer få stemme ved valgene fremover.

* Kun Venstre og SV vil i dag innføre allmenn stemmerett for 16-åringer, mens Miljøpartiet de Grønne vil ha 16-årsgrense ved lokalvalg.

* Østerrike, Cuba og Nicaragua er de eneste land i verden med full stemmerett for 16-åringer.

* En rekke land har stemmerett for 16-åringer i lokalvalg, blant dem Storbritannia, Tyskland, Sveits (i ett av kantonene), Slovenia, Serbia og Montenegro (dersom man er i arbeid) og i Filippinene.

* For å senke stemmerettsalderen ved stortingsvalg må Grunnloven endres. Det krever to tredels flertall i to stortingsperioder.

* For å senke stemmeretten ved kommune- og fylkestingsvalg kreves bare

endring i valgloven, og kun ett stortingsflertall.

(Kilde: Institutt for samfunnsforskning, Barneombudet) (©NTB)

– Ungdommer ønsker å være med og bestemme hvem som skal styre lokalt, de sitter på mye kunnskap om hva som virker og ikke virker i kommunen, sier Lindboe.

– Hvis 16-åringer får stemme, må politikerne ta ungdom på alvor i større grad enn i dag, legger hun til.

– Modne nok

Lokalvalget i år var det andre hvor stemmerett for 16- og 17-åringer ble prøvd ut i 20 kommuner. Første gang var lokalvalget i 2011.

På Stortinget er det bare Venstre, SV og Miljøpartiet de Grønne som vil gi ungdommene stemmerett. For MDGs del kun ved lokalvalg.

Stortingsrepresentant Steinung Rotevatn i Venstre mener de to forsøksrundene bør ha overbevist de andre partiene om at 16-åringene er modne nok til å stemme.

– 16-åringer er ferdig med obligatorisk utdannelse, de kan stifte familie, de betaler skatt og er omfattet av så mange politiske vedtak i samfunnet at det er helt naturlig at de får lov til å påvirke dem, sier Rotevatn til NTB.

Ikke konkludert

En kartlegging NTB har gjort, viser at ingen andre partier foreløpig har tatt stilling til om prøveprosjektene tilsier at stemmerettsalderen bør ned.

– Når det kommer til valg er vi relativt konservative, men det er naturlig at alle partier ser på dette med nye øyne når man har hatt to forsøk, sier Frps representant i kommunal- og forvaltningskomiteen, Helge Andre Njåstad til NTB.

– Personlig synes jeg det er fornuftig at man følger myndighetsalderen, men her er det ulike synspunkt i partiet. Det kan komme en debatt i partiet fram mot neste valg, sier KrFs representant Geir Sigbjørn Toskedal.

 Fra Sp, Ap og Høyre er tilbakemeldingen at de må gå gjennom resultatene fra årets valg, og at de ikke har konkludert.

Evalueringen av de to rundene med prøvestemming vil først være klar til neste år, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Delte ungdomspartier

I ungdomspartiene er meningene delte.

AUF har i flere år ønsket å senke stemmerettsalderen og tror de nå vil få moderpartiet til å snu i saken.

– Vi mener valgdeltakelsen i år styrker argumentene for å innføre lavere stemmerettsalder. Arbeiderpartiet har alltid gått foran i demokratireformer. Derfor er vi overbevist om at vi kommer til å få med moderpartiet også i denne saken, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Senterungdommen holder døren på gløtt.

– Inntil nå har vi vært for å holde på dagens stemmerettsalder på 18 år, men vi er spente på å se evalueringen av årets forsøk. Når den kommer, regner jeg med at vi tar en ny evaluering av vårt standpunkt, sier leder i Senterungdommen, Erling Laugsand.

I FpU, KrFU og Unge Høyre vendes derimot tommelen fortsatt ned:

– Vi mener stemmerett bør følge myndighetsalder. Det er et viktig prinsipp at før en har myndighet over eget liv, skal en heller ikke være med på beslutninger om andres liv, sier FpU-leder Atle Simonsen.

(©NTB)

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.