Anker ikke Moxnes-frifinnelse

Oslo tingretts dom i Moxnes-saken blir stående. Den får stor betydning for folkevalgte i hele Kommune-Norge, mener professor emeritus Jan Fridthjof Bernt. Kommunens saksbehandling er han lite imponert over.
Bjørnar Moxnes brøt ikke loven da han offentliggjorde flere opplysninger fra en kommunal granskingsrapport, enn hva Oslo kommune ønsket å offentliggjøre. Det fastslo tingretten i det som nå er en rettskraftig dom. Arkivfoto.

- Jeg fikk nettopp vite at påtalemyndigheten ikke anker den enstemmige frifinnelsen av meg. Dommen er dermed rettskraftig! Dette er en viktig seier i kampen mot hemmeligholdskulturen i Oslo kommune. Det er også en kraftig smekk til bystyreflertallet (Ap, De Grønne, Høyre, Venstre, KrF og Frp) som stilte seg bak anmeldelsen av meg, skriver Bjørnar Moxnes på sin Facebook-side.

Han skriver videre, at han hele tiden har vært trygg på at det var riktig å ta kampen mot hemmeligholdet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!