Trøgstad-avtale til kontrollutvalget

Innkjøp. – Ordfører Ole André Myhrvold (Sp) hadde ikke fullmakt til å inngå 9-millionersavtale med selskap. Det mener Høyre-gruppa i Trøgstad, som sender saken til kontrollutvalget.
– Jeg imøteser kontrollutvalgets eventuelle behandling, sier ordfører Ole André Myhrvold (Sp). Foto: Ivan Tostrup
«Vi kan ikke se at ordfører, varaordfører og administrasjonen har fullmakt til å inngå en kontrakt på 9 millioner kroner uten politisk forankring. Hva er da poenget med å ha et kommunestyre?»
 
Det skriver Høyres gruppeleder Christian Granli i en e-post til kontrollutvalget i Trøgstad 17. desember. Vedlagt ligger en anmodning fra hele partigruppa om at kontrollutvalget ser på saken.
 
Bakgrunnen er at ordføreren har inngått en sluttavtale med selskapet KonseptPluss, som koster kommunen 9 millioner kroner. Beløpet skal dels dekke selskapets utgifter og dels være erstatning for at selskapet ikke fikk være med videre. Pengene må være utbetalt til selskapet innen i dag, fredag 18. desember.
 
Myhrvold orienterte kommunestyret muntlig om avtalen under eventuelt på tampen av tirsdagens budsjettmøte. Verken avtalen eller ordførerens redegjørelse ble lagt fram skriftlig for politikerne.
Høyres partigruppe ber kontrollutvalget vurdere om ordføreren hadde fullmakt til å inngå avtalen, eller om den skulle vært lagt fram til godkjenning i kommunestyre eller formannskap.
 
– Ordføreren tar på seg et veldig stort ansvar ved å beslutte at kommunen skal gi KonseptPluss 9 millioner kroner for å slippe rettssak. Om kommunen skal ta risikoen ved en mulig rettssak, er et altfor stort ansvar for en ordfører å ta alene. Dette krever forankring i kommunestyret. Mye tyder på at selskapet ikke behøver å få noe, sier Granli til Kommunal Rapport.
 
Han mener både intensjonsavtalen og uttalelser fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) og advokat Marianne Dragsten tilsier at kommunen var i sin fulle rett til å avslutte samarbeidet. Både Kofa og Dragsten mener at kontrakten ville være ulovlig. Hvis selskapet skulle gå til erstatningssøksmål for «kontraktsbrudd», ville retten legge stor vekt på uttalelsen fra statens eget myndighetsorgan, Kofa, tror Granli.
 
«Jeg imøteser kontrollutvalgets eventuelle behandling og stiller gjerne for å belyse saken». Det er ordfører Myhrvolds kommentar til at Høyre ber kontrollutvalget vurdere om han har gått ut over sine fullmakter.
 
Selv mener han punkt 2 og 3 i kommunestyrets vedtak 3. november ga ham fullmakt til å inngå avtale med selskapet.

Her står det følgende:

«2. Trøgstad kommune inviterer konseptPLUSS til forhandlinger for å komme til enighet rundt de forholdsmessige kostnadene slik at Trøgstad kommune kan overta de tilhørende prosjektdokumentene.»

Argumentasjonen er den samme som kommunen framholdt i en klage til Kofa, som ble avvist der. Klagen var skrevet av KS-advokat Frode Lauareid og vedlagt uttalelser fra Advokatfirmaet Schjødt.
– I forhandlingene burde ordføreren ha benyttet advokater som ikke har vært inne ikke saken tidligere. Det er nok av gode advokater å ta av, sier Granli.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.