Eierskaps-byråd opplyser ikke om eget eierskap

Åpenhet. Byråd Geir Lippestad (Ap) sitter i en rekke styrer og eier dessuten næringseiendom og aksjer i flere selskaper. Opplysningene står ikke i eierskapsregisteret til Oslo kommune, slik reglene krever.
Ifølge Oslo kommunes reglement trenger ikke Geir Lippestad å rapportere inn aksjene han eier i Lippestad Kommunikasjon AS. Grunnen er at selskapet er eid av et annet selskap Lippestad eier. Foto: Arbeiderpartiet/Flickr.

Det er ni år siden Oslo bystyre vedtok reglene for registrering av økonomiske interesser. I dag blir reglene diskutert i kommunens forretningsutvalg, ledet av ordfører Marianne Borgen (SV).

Selv om reglene i utgangspunktet er frivillig, har bystyret vedtatt at alle som velger å registrere sine interesser, må akseptere regelverket i sin helhet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.