Uenige om barnehagefinansiering

Oppvekst. Mange av kommunene som har svart på regjeringens forslag om å gi barn født i september og oktober rett på barnehageplass mener at forslaget er underfinansiert. Kunnskapsdepartementet mener at de kan takke seg selv.
Sola mener underfinansieringen for forslaget om utvidet rett til barnehageplass er 9 millioner kroner per år, Tromsø anslår 23 millioner kroner og Gran 1 million kroner. Foto: Magnus Knutsen Bjørke.

Kunnskapsdepartementet har foreslått at barn født i september og oktober skal få rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. I dag gjelder retten kun for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august.

43 av totalt 45 kommuner som har sagt sin mening om forslaget, er positive til ideen om kortere ventetid for barnehageplass. Bare Ullern bydel og Nome kommune sier helt nei. Men ja-kommunene mener samtidig at forslaget innebærer en rekke utfordringer. Hovedproblemet ifølge kommunene er at forslaget er underfinansiert.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.