Justisdepartementet advarer mot utvidet taushetsplikt

Åpenhet. Justisdepartementet advarer mot forslag om utvidet taushetsplikt, da de mener forslaget åpner for at kommuneansatte får råde over politikernes ytringsfrihet.
Kommunelovutvalgetets leder Oddvar Flæte møter motbør fra Justisdepartementet i saken om utvidet taushetsplikt for lokalpolitikere. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Justisdepartementet, som har ansvar for offentlighetsloven, er sterkt kritisk til forslaget fra kommunelovutvalget om å utvide folkevalgtes taushetsplikt. Det var Klassekampen som først omtalte høringssvaret i dag.

Kommunelovutvalget tar til orde for å hjemle en utvidet innsynsrett for kommunestyret. Samtidig mener utvalget at det også bør lovfestet at folkevalgte ved lov skal pålegges taushetsplikt om alle opplysninger de får tilgang til som kan unntas offentlighet. Som Kommunal Rapport tidligere har omtalt, innebærer forslaget en kraftig utvidelse av taushetsplikten.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.