- Må skynde seg å rehabilitere sykehjem

Pleie og omsorg. Regjeringen vil stanse støtten til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger i 2021, selv om ny rapport dokumenterer vedlikeholdsetterslep på 37 milliarder kroner.  
At mange eldre sykehjem og omsorgsboliger er i dårlig forfatning får ikke konsekvenser for ordningen med investeringstilskudd. - Regjeringen har gjort et vedtak. Det står vi for, sier statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Terje Lien

Statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet gjør det klart at regjeringen står fast på sitt vedtak om å legge om ordningen med investeringstilskudd, slik at den fra 2021 bare kan brukes til å øke antall omsorgsplasser - ikke til å modernisere dem som allerede finnes.  

Det gjør regjeringen til tross for at en ny kartlegging dokumenterer et stort behov for modernisering. Halvparten av landets sykehjem og omsorgsboliger bygd før 1998 er i dårlig forfatning og noen er saneringsmodne. Å oppgradere alle til et tilfredsstillende og funksjonelt nivå, vil koste minst 37 milliarder kroner, ifølge Rambøll, som har foretatt kartleggingen på oppdrag for KS og med finansiering fra HOD. Rapporten er omtalt i Kommunal Rapports ukeavis i dag.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.