Sjekk innvandringstallene kommune for kommune

Politikk. Det er ikke bare Oslo som har en høy andel innvandrere. Her kan du sjekke antall innvandrere i din kommune og se hvor de kommer fra.
Se klikkbart kart i bunn av saken.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser ikke overraskende at det er Oslo som ligger på innvandringsstoppen både i faktiske tall og som andel av befolkningen. 1.  januar i år  hadde hovedstaden en innvandrerbefolkning på 219.000 personer, noe som gir en prosentandel på knapt 33 av befolkningen totalt sett. Statistikken tar for seg innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Ser vi på hvor innvandrerne i Oslo kommer fra, finner vi at de største befolkningsgruppene kommer fra: Pakistan, Polen, Somalia, Sverige og Irak. Se klikkbart kart i bunn av saken.

Noe mer overraskende enn at Oslo ligger på topp, er det kanskje at Båtsfjord er kommunen med nest størst andel innvandrere. Der kan 662 av kommunens 2.267 innbyggere skilte med en annen landbakgrunn enn norsk, noe som gir en innvandrerandel på 29 prosent. De største innvandrergruppene kommer fra Litauen, Polen, Russland, Finland og Sri Lanka. Tallene overrasker ikke ordfører Geir Knutsen (Ap). 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!