Måtte frigi hele dokumentet

Styring. Etter pålegg fra Fylkesmannen har Sør-Aurdal kommune frigitt hele saksframlegget i rådmannssaken. Men kommunen nekter å offentliggjøre stevningen kommunen har mottatt fra den oppsagte rådmannen. 
Begrunnelsen Sør-Aurdal kommune brukte for å sladde opplysninger i saksframlegget, holdt ikke, fastslår Fylkesmannen. Arkivfoto: Tone Holmquist

(Artikkelen er oppdatert med kommentar fra ordfører Kåre Helland)

“De sladdede oppysningene i saksfremstillingen til kommunestyremøte i Sør-Aurdal 9. mars er ikke underlagt lovbestemt taushetsplikt med hjemmel i offentleglova § 13 jf. forvaltningslova §13 første ledd nr 1. Opplysningene kan heller ikke unntas på annet grunnlag, og bes oversendt til Kommunal Rapport. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.”

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.