Over 50 kulturinstitusjoner til fylkene fra nyttår

Kultur. Over hele landet skal dansekompanier, teatre og orkestre overføres fra staten til fylkene fra 2018. Mange i kultursektoren er skeptiske.
Samovarteateret i Kirkenes, her fra en forestilling i 2012, er blant de institusjonene som fra 2018 vil få sine tilskudd fra fylkeskommunen. Foto: Eivind Natvig

De rundt 50 institusjonene er lokale aktører som får tilskudd fra staten over statsbudsjettet. Staten har ingen eierandeler i institusjonene. Derfor skal de til fylkeskommunene fra 2018 dersom de nye regionene blir vedtatt før sommeren. Det samlete tilskuddet fra staten til disse aktørene er på 119 millioner kroner.

Forslaget sto i proposisjonen om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå som ble lagt fram før påske.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.