– Kommunene, ikke uføretrygd, bør være siste stasjon

Podkast. 15 prosent av arbeidsstokken er uføre eller på arbeidsavklaringspenger. 7 prosent av arbeidstakere er sykmeldte. Kommunene bør kunne sysselsette flere av disse, sier forsker Simen Markussen på Frischsenteret.
Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret diskuterer inkludering i arbeidslivet med journalist Tone Holmquist. Foto: Terje Lien

Kommuner finnes overalt. De har et bredt spekter av oppgaver, og er en del av det offentlige. Derfor kan de pålegges den viktige oppgaven det er å folk med helseproblemer i arbeid.

Sykdom og funksjonshemning er ikke uforenlig med arbeid, er Markussens budskap. Som du kan høre i denne podkasten har han også forslag til løsning på problemet med at så mange står utenfor arbeidslivet.

Onsdag den 5. april snakker han på Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo der tema er inkludering.

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.