Slåss om digitale læremidler

Skole. IKT-Norge har i årevis slaktet fylkeskommunenes ordning for digitale læremidler for videregående skoler. Nå vil kommuner starte den samme ordningen.
IKT-næringens interesseorganisasjon forsøker å hindre at fylkeskommunenes modell for finansiering og utvikling av digitale læremidler sprer seg til kommunene. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

I Norge har 18 av 19 fylker gått sammen om å kjøpe og utvikle digitale læremidler gjennom innkjøpsordningen Nasjonal digital læringsarena (NDLA) for videregående skoler. 

Men IKT-Norge og forlagene har i årevis kritisert NDLA. Interesseorganisasjonen mener at NDLA ødelegger for innovasjon innenfor digitale læremidler.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.