Styrer unna lekkasjer

Kommunebarometeret. Stort etterslep på ledningsnettet og lekkasjer preger fortsatt området vann, avløp og renovasjon (VAR). Virksomhetsleder Arve Weng gir bruk av offentlig-privat samarbeid mye av æren for at Rælingen i Akershus har fått bukt med brudd og lekkasjer.
Illustrasjonsfoto: Lisa Rypeng

Når Rælingen er helt i toppsjiktet innen vann, avløp og renovasjon, så er det blant annet fordi at gebyrene i Akershus-kommunen er blant de laveste i landet (6.561 kroner). Samtidig er vannforbruket per innbygger ganske lavt, og kvaliteten på ledningsnettet relativt bra. Lekkasjen er nede i 4,7 kubikkmeter per meter ledning i året.

Virksomhetsleder Arve Weng har ansvaret for nærmere 200 kilometer med VA-ledninger. Han sier forklaringen ligger i systematisk arbeid med utskifting og renovering av gamle ledninger.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.