Riksrevisor: Stod stusselig til noen steder

Podkast.  Riksrevisor Per-Kristian Foss mener Stortinget har en tendens til å overvurdere kommunens kapasitet på enkelte områder.
PASSER PÅ: Riksrevisor Per Kristian Foss, her sammen med journalist Maria Lekve er opptatt av hva som skjer i kommunesektoren.

– I noen byer og små kommuner stod det stusslig til – for å si det folkelig, sier Per-Kristian Foss.

I en podkast med Kommunal Rapport forteller riksrevisoren om da Riksrevisjonen undersøkte hvordan det stod til med det offentlige folkehelsearbeidet i Kommune-Norge.

– Stortinget har en tendens til å overvurdere kommunens kapasitet på enkelte områder, sier riksrevisoren.

Stat og kommune

Riksrevisjonen har i utgangspunktet ansvar for å passe på statlige forhold, men de er også opptatt av hva som skjer i kommunesektoren.

– Det er der hvor kommunen er sentral for å følge opp statlige vedtak. Det meste av serviceytelser går jo gjennom kommunene. Veldig ofte er statlige reformer delvis et statlig ansvar og delvis et kommunalt ansvar, forklarer Foss.

Han forteller at det er «høyst varierende evne til å følge opp mange av de meget høyt ambisiøse vedtak som fattes».

Mange vil kontrollere

Han forklarer at de i Riksrevisjonen ikke alltid undersøker de primære kommunale oppgavene som grunnskole, helse og eldreomsorg, men at de er mer opptatt av oppgaver i utkanten.

– Kommunen blir kontrollert av fylkesmann, kontrollutvalg og så er det egne interne som kontrollerer – og så i tillegg Riksrevisjonen. Det kan ikke bli mange som kikker kommunen i kortene?

– Jo, men det er helt naturlig fordi det er der tjenesteytingen skjer.

Riksrevisjonen sender rapporter basert på eventuelle funn til Stortinget. Det er Stortinget som må vurdere om funnene tilsier sterkere styringsmekanismer, forklarer riksrevisoren.

Noen tema som diskuteres i podkasten:

  • Hva Riksrevisjonen gjør
  • Hvordan de kikker kommunen i kortene
  • Pisk og gulrot
  • Kommuners gjeldssituasjon
  • Kommunereform
  • Lokaldemokrati
  • Kritikk og læring

Lytt til hele samtalen mellom journalist Maria Lekve og riksrevisor Per-Kristian Foss.

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.