Vraker Høies tilskuddsordning

Politikk. Tre av fire kommuner mener Husbanken bør gi støtte til flere ulike boliger for eldre, også uten heldøgns omsorg. Nesten ingen vil ha regjeringens nye tilskuddsordning.
- Dette er et godt botilbud for de som ikke trenger sykehjemsplass, mener tidligere Hitra-ordfører Bergljot Stokkan (85) på besøk hos leder Per Ervik i Hitra borettslag. Leilighetene for eldre har egen vaktmester, fellesrom og personalbase for hjemmetjenesten, men oppfyller ikke dagens Husbankkrav om heldøgns omsorg. Foto: Magnus K. Bjørke

Rikspolitikerne bør fjerne kravet om heldøgns omsorg, og gi kommunene investeringstilskudd også til trygghetsboliger og andre boformer med lavere bemanning. Det svarer tre av fire kommunale omsorgsledere i en undersøkelse presentert i Kommunal Rapports ukeavis i dag.

– De statlige ordningene må legges om. De må stimulere til et mer variert botilbud og til at eldre tar mer ansvar selv, sier assisterende rådmann Harald M. Hatle i Hitra.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.