Krever raskt svar om rus- og psykiatriboliger

Pleie og omsorg. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) krever snarlig svar fra finansminister Siv Jensen (Frp) om momskompensasjon til boliger for rusavhengige og psykisk syke. 
- Finansdepartementet burde allerede ha definert rus- og psykiatriboliger som boliger med helse- og sosialformål, mener stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp). Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

«Vil statsråden snarest sørge for momskompensasjon for boliger kommunene bygger til rusavhengige og psykisk syke, på lik linje med det som gjøres for bygging av boliger til personer med fysiske funksjonsnedsettelser?»

Det spør Toppe i et skriftlig spørsmål til finansministeren.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!