Foreslå Årets kommuneprofil 2017

Nå kan du foreslå dine favoritter til Årets kommuneprofil 2017. I år har prisen underkategoriene Årets unge leder og Årets modigste.
Ordfører Harald Furre (H) i Kristiansand ble Årets kommuneprofil 2016, for å ha stått opp for homofile og fremmer Sørlandets sak nasjonalt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Årets kommuneprofil er Kommunal Rapports kåring av ledere i Kommune-Norge som har utmerket seg det siste året.

For tiende gang inviteres leserne til å foreslå kandidater – og i neste omgang til å stemme fram sine favoritter blant finalistene som en jury velger ut.

Prisen fornyes også i år. Det skal kåres én Årets kommuneprofil blant ledere i kommunesektoren. Under kommuneprofil-paraplyen åpnes det for aktuelle spesialpriser som kan variere fra år til år. Denne gangen skal Årets unge leder og Årets modigste kåres.

Slik gjør du

Kommunal Rapport kårer Årets kommuneprofil 2017 i tre kategorier.

Til hovedprisen Årets kommuneprofil kan ordførere, rådmenn og andre ledere i Kommune-Norge foreslås.

I tillegg har vi år to spesialpriser: Årets unge leder og Årets modigste.

Alle Kommunal Rapports lesere kan foreslå kandidater i én eller flere av kategoriene. Gi en kort og konkret begrunnelse. Se kriterier i de ulike kategoriene i artikkelen.

Send forslag med en mest mulig konkret begrunnelse til kommuneprofilen@kommunal-rapport.no innen 26. oktober.

Dette er kriteriene:

Årets kommuneprofil

Prisen kan gå til politiske, administrative og faglige ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år.

Han eller hun må ha vist lederskap utenom det vanlige. Lederne må ha bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet.

Konkret kan de for eksempel ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt, startet en viktig debatt, styrket kommunens omdømme eller oppnådd politisk gjennomslag nasjonalt.  

Årets unge leder

Prisen kan gå til politiske, administrative og faglige ledere under 35 år i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år.

Han eller hun må ha vist lederskap utenom det vanlige for alderen.

Konkret kan den unge lederen for eksempel ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt eller startet en viktig debatt.

Årets modigste

Prisen kan gå til personer i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utvist et spesielt mot ved å ta opp ubehagelige saker i egen kommune i form av varsling om mulige kritikkverdige forhold, eller bruk av egen ytringsfrihet for å sette et problem på dagsordenen.

Han eller hun må ha løftet fram forhold av samfunnsmessig stor betydning.

Årets unge leder

Kommunal Rapport fyller 30 år i 2017. Det er blitt markert i en intervjuserie i nettavisen med 30 unge kommunale ledere. 

– Når avisa runder 30 år, ville vi benytte anledningen til å skape større mangfold i ordskiftet ved å intervjue unge ledere. Det er viktig å lytte til dem, for de er Kommune-Norges framtid, sier Britt Sofie Hestvik, sjefredaktør og adm. direktør i Kommunal Rapport.  

Mange av de unge lederne ble spilt inn av kommunenes toppledere i den store lederundersøkelsen som Kommunal Rapport gjennomførte for snart ett år siden.

– Vi fikk flere tips, med begeistrete begrunnelser. Det er bra at unge ledere blir sett og framhevet. Det fortsetter vi med ved å ha en egen spesialpris under kommuneprofilkåringen, sier Hestvik.

Blant dem som er intervjuet finnes det mange gode kandidater til å bli Årets unge leder, men leserne inviteres til å komme med flere forslag.

Årets modigste

Sykehjemslege Bjørn Lichtwarck i Rana ble Årets kommuneprofil i 2014 for å ha brukt sin ytringsfrihet til å advare mot konsekvensene av nedskjæringer.

I 2015 kom Sivilombudsmannen med en bekymringsmelding om status for ytringsfriheten i kommunesektoren. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) oppfordret kommuner og fylker til å ta utfordringen og nylig presenterte KS en ny veileder for kommunenes arbeid med varsling og ytringsfrihet.

Fafo har undersøkt status på vegne av KS og fant blant annet at fire av ti som observerer kritikkverdige forhold, velger å la være å varsle.

Kritikk og varsling kan være ubehagelig både for dem som varsler og for kommunen, men det er nødvendig for å rette opp feil og gjøre kommunen bedre, påpeker Hestvik.

– For Kommunal Rapport er det viktig å bidra til større aksept for å bruke ytringsfriheten og for bedre behandling av reelle varslere. Derfor vil vi løfte fram noen av dem som er modige og sier fra, sier hun.

Juryen

En jury skal velge ut og begrunne valget av to finalister i hver kategori. Juryen består av to fra Kommunal Rapports redaksjon og tre eksterne medlemmer.

– Det skal ikke være noen tvil om at det er Kommunal Rapport som kårer Årets kommuneprofil. Vi har ønsket å åpne opp kåringen, og få bidrag fra ressurspersoner som kjenner kommunesektoren godt. Og så er det til slutt brukerne av Kommunal Rapport som skal stemme fram vinnerne, sier Hestvik.

Hun skal selv være juryens leder. I tillegg skal Tone Holmquist, journalist i avisa gjennom mer enn 20 år, være med fra Kommunal Rapport.

Dette er de tre eksterne jurymedlemmene:

Bente Larssen tok i vår over som leder i KS’ rådmannsutvalg etter Tor Arne Gangsø, og har også takket ja til å overta hans plass i juryen for Årets kommuneprofil. Hun er til daglig rådmann i Porsanger kommune. I 2015–2016 var hun innom Fylkesmannen i Finnmark som prosjektleder for kommunereformen. Før det var hun rådmann i Sør-Varanger fra 2005, og hadde andre stillinger der før det.

De to andre jurymedlemmene blir med videre:

Eva Kvelland jobber som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Stine Sofies Stiftelse i Kristiansand, og er skribent i Fædrelandsvennen og Kommunal Rapport. Hun har vært lokalpolitiker for Venstre i Mandal og hatt andre verv og stillinger i partiet. Kvelland har mastergrad i offentlig politikk og ledelse Universitetet i Agder.

Dag-Henrik Sandbakken er fagsjef i KS for lokaldemokrati og kommuneøkonomi, og har blant annet ansvaret for KS’ folkevalgtopplæring. Han var statssekretær i Kommunaldepartementet nesten hele den rødgrønne regjeringsperioden. Før det var han ordfører (1999–2005) og lokalpolitiker i Tynset. Sandbakken er utdannet agronom og har drevet som bonde. Han har også utdanning i innovasjon og økonomi fra Høgskolen i Hedmark.

I løpet av november presenteres finalistene i Kommunal Rapports ukeavis og nettavis, og avstemningen i de tre kategoriene settes i gang.

Avstemningen avsluttes 11. desember, og vinnerne presenteres i Kommunal Rapports siste ukeavis før jul.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.