Strid rundt utmelding fra revisjonen

Styring. Formannskapet i Ål mener kommunen må forsøke å endre revisjonsselskapet innenfra, i stedet for å gå ut av det, slik andre gjør. Ordfører Solveig Vestenfor (Ap) er uenig med flertallet.
Ordfører Solveig Vestenfor (Ap) i Ål fikk ikke flertall for utmelding i formannskapet. Saken avgjøres av kommunestyret 16. november. Foto: Ål kommune

Ordfører Solveig Vestenfor (Ap) hadde innstilt på at Ål kommune skulle følge Hol og Flå ut av Kommunerevisjon IKS. Men med fire mot tre stemmer konkluderte formannskapet med at kommunen må bli værende. Det anbefaler i stedet at selskapets representantskap skal gå i dialog med styret om å gjøre endringer som kan bedre samarbeidet med eierkommunene.

Denne innstillingen går videre til kommunestyret, som 16. november skal ta den endelige avgjørelsen.Utfallet her er helt uvisst, ifølge Torleif Dalseide (V), som fremmet forslaget som formannskapets flertall sluttet seg til.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.