Foreslår å dele Viken

Regionreform. Det er nå en høring om oppløsning av vedtakene om regionsammenslåinger i Stortinget. Det foreslås at Viken deles i østre og vestre Viken.
Fylkesordførerne Ole Haabeth (Østfold), Anette Solli (Akershus) og Roger Ryberg (Buskerud) har så langt lojalt fulgt opp stortingsvedtaket. Nå tar særlig Østfold til orde for å dele Viken i en østre og vestre del. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommunalkomiteen har høring om forslagene om å reversere regionreformen som ble vedtatt den 8. juni i år. Første lag ut var fylkeskommunene i Viken, og her var Østfold og Buskerud aktive. Akershus var ikke til stede.

 Alle de tre fylkeskommunene har sagt nei til Viken, men har så langt lojalt fulgt opp stortingsvedtaket. Nå tok særlig Østfold til orde for å dele Viken i en østre og vestre del. Dette er ikke utredet. Det betyr å dele Akershus.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.