Oslos bydeler må åpne møtene

Åpenhet. Flere Oslo-bydelers praksis med lukkede budsjettkonferanser kan være slutt etter vedtak i bystyret. - En klar seier for åpenhet, sier bystyremedlem Marit Halse (Rødt).    
- I flere bydeler har det vært vanlig å avholde lukkede budsjettkonferanser. Nå må byrådet si klart i fra at de må følge kommuneloven, sier bystyremedlem Marit Halse (Rødt) i Oslo. Foto: André Løyning

«Bystyret ber byrådet sikre at bydelsutvalgene og bydelsadministrasjonene ikke har lukket møtevirksomhet i strid med kommuneloven.» Det vedtok bystyret enstemmig onsdag kveld etter forslag fra Rødt.

Partiet fikk også full støtte til å endre § 4 - 4 i reglementet for bydelene, slik at det slås fast at alle møter i politiske organer skal kunngjøres for allmennheten. Til nå har reglementet gitt inntrykk av at dette bare gjelder møter som skal holdes for åpne dører. Dette til tross for at det i kommuneloven understrekes spesielt at kravet til kunngjøring også gjelder møter som man antar vil gå helt eller delvis for lukkede dører.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!