Sosiale behov glemmes i omsorgen

Styring. De eldres sosiale behov blir ikke godt nok ivaretatt i dagens hjemmebaserte omsorg, konkluderer forskere etter å ha intervjuet brukere og ansatte i Tana og Steigen kommuner.  
- Sosiale behov blir ikke kartlagt. Det er ikke kultur for å snakke om det, og det inngår ikke i vedtakene om tjenester, sier forsker Mai Camilla Munkejord, som etterlyser bedre samarbeid mellom hjemmetjenestene og frivillig sektor. Foto: Andreas Graven

- Sosial omsorg er en blind flekk i dagens hjemmebaserte omsorgstjenester for eldre. De fleste eldre er veldig godt fornøyde med helserelaterte tjenester og til dels også med den praktisk bistanden. Men de opplever at pleierne bare kommer inn, gir medisiner eller hjelper dem å dusje, og drar igjen. Det er ingen som tar dem med på butikken eller i bygda, sier seniorforsker Mai Camilla Munkejord ved Uni Research Rokkansenteret til Kommunal Rapport.

Munkejord og to andre forskere har intervjuet 28 eldre i Steigen og Tana om hvordan det er å bli gammel og hvordan de opplever eldreomsorgen. De konkluderer med at kommunene er opptatt av å dekke de eldres fysiske behov, mens de i langt mindre grad ivaretar deres behov for meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!