Store forskjeller i botid på sykehjem

Helse. Det er store forskjeller mellom kommunene i hvor lenge personer bor på sykehjem.
Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Nye beregninger fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig botid på sykehjem er to år.

I Fredrikstad bor personer i gjennomsnitt i ett år og sju måneder på sykehjem, mens i Tromsø er gjennomsnittlig botid to år og fire måneder.

På landsbasis har 28 prosent av sykehjemsbeboerne inntil seks måneders botid før de dør. Blant de største kommunene varierer denne andelen fra 19 til 34 prosent.

– Kort botid på sykehjem kan være en indikasjon på at sykehjemstilbudet i kommune ikke er tilpasset behovet og at terskelen for å få sykehjemsplass kan være for høy. Men det er mange eldre som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Mange kommuner tilrettelegger for heldøgns tilbud i brukerens eget hjem. Det er derfor viktig å se sykehjemstilbudet i sammenheng med tilbudet av helsetjenester i hjemmet, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

For beboere med demens og psykisk sykdom er gjennomsnittlig botid 2,4 år, mens for beboere med kreft er snittet 1,5 år.

Mindre sentrale kommuner har lengre botid enn sentrale kommuner. Årsaken kan være at lange avstander gjør det mer ressurskrevende for kommunene å yte omfattende hjemmetjenester. Personer med økende omsorgsbehov i distriktskommuner kan derfor få tilbud om langtidsopphold på et tidligere stadium enn i mer sentrale kommuner.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!