Brudd mellom KS og Legeforeningen

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. KS brøt mandag kveld forhandlingene med Legeforeningen om fastlegeavtalen. Avtalen forlenges ett år.
KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø beklager at KS og Legeforeningen ikke klarte å komme til enighet. Arkivfoto

– KS viser ikke vilje til å få på plass helt nødvendige endringer for fastlegeordningen. Vi trenger konkrete avtaleendringer og ikke bare gode intensjoner i protokoller, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforening.

Partene har nå blitt enige om å forlenge dagens rammeavtale, som regulerer forholdet mellom fastlegene og kommunene, med ett år.

KS og Legeforeningen kom heller ikke i mål med forhandlingene om tariffavtalen som regulerer legevakt og turnuslegers arbeidstid. Denne skal nå avgjøres av en sentral nemnd.

- Strukket oss langt

Hermansen sier Legeforeningen blant annet har foreslått løsninger som skal begrense uforsvarlig høy arbeidsbelastning, i tillegg til å utfordre arbeidsgiversiden på rekruttering, oppgaveoverføring til fastlegene, legevaktbelastning og turnuslegers arbeidssituasjon.

Hos KS er man klar på at man har strukket seg langt.

– Vi har strukket oss langt i å finne en helhetlig løsning for å legge til rette for å rekruttere og beholde leger. Dessverre var ikke dette nok for at Legeforeningen kunne komme til enighet med KS, sier forhandlingsleder Tor Arne Gangsø.

Legevaktordningen

I en evaluering av fastlegeordningen fra 2005 ble det påpekt at ordningen med legevakt i mange små kommuner kan bryte sammen på grunn av for stor belastning. KS påpeker at hovedutfordringen er å få på plass bærekraftige legevaktordninger i utkantstrøk, og har blant annet forsøkt å få på plass en mulighet for fastlønn på legevakt.

– Dette ville gitt bedre mulighet til å ha flere leger på vakt. KS kunne ikke gå med på Legeforeningens krav, som kunne ha ført til enda større problemer med å bemanne legevakter i distriktskommunene, uten at legevakttilbudet til innbyggerne etter vår mening ville blitt noe bedre, sier Gangsø.

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.