Ser fram til nye oppgaver til regionene

Politikk. Kommunal Rapport har bedt noen sentrale personer om å se inn i 2018: Hva blir viktigst for Kommune-Norge? Her er svarene fra medlemmer i kommunalkomiteen.
Komitéleder Karin Andersen (SV) og de andre medlemmene i Stortingets kommunalkomité ser fram til at ekspertutvalget kommer med forslag til nye oppgaver til regionene. Foto: SV

1 Sterkere kommuneøkonomi og mer rettferdig fordeling av utgifter og inntekter. 

2 Det kan hende flere kommuner begynner å diskutere sammenslåing. SV står bak Stortingets vedtak om at sammenslåinger skal være frivillige og at inntektssystemet ikke skal straffe eller belønne kommunesammenslåinger. Så nå får vi se om Sanner mener noe med at « omkampenes tid er forbi», som han sier, og at han lojalt følger Stortingets vedtak. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.