Kommuner kan få wifi-støtte fra EU

Politikk. Snart kan kommunene søke om EU-midler til gratis wifi-soner for innbyggerne.

Støtteordningen, kalt Wifi4EU, skal forvaltes av Nasjonal kommunaksjonsmyndighet (Nkom) i Norge. Første utlysning av midler er foreløpig planlagt i februar 2018.

Hver kommune skal kunne få en verdikupong til verdi av ca. 20.000 euro, som gir rett til å hente ut teknisk utstyr fra visse godkjente leverandører.

- Kommuner som trenger teknisk veiledning kan ta kontakt med oss, sier Simen Kurtzhals, overingeniør i Nkom.

Kommunene må stå for driften

Kurtzhals forteller at flere kommuner allerede har meldt sin interesse. Pengene blir delt ut til de første som søker, og som oppfyller søknadskriteriene. 

- For 20.000 euro kan man få ganske mye utstyr, sier han.

Støtten som blir gitt skal kunne dekke opp til hundre prosent av kostnadene til teknisk utstyr, mens kommunene selv må betale for drift. Kommuner som mottar støtte er forpliktet til å holde WiFi-sonene i drift i minst tre år.

Nytt system for innlogging

Kommuner som blir tildelt støtte må ta i bruk et nytt system for innlogging, som EU utvikler.

- Tanken er at du skal kunne bevege deg mellom forskjellige wifi-soner i EU, uten å autensiere deg på nytt, sier Kurtzhals.

Systemet vil være basert på eduRoam – et innloggingssystem tilknyttet universiteter i Europa.   

Skal støtte 75 kommuner

EU har lagt opp til fem utlysninger fram mot 2020, men hver kommune kan bare søke én gang. Ifølge nettsiden til Nkom forventes det at minst 75 norske kommuner kan få støtte. Kommune må søke via en søknadsportal administrert av EU-kommisjonen, som skal bli annonsert på nettsidene til Nkom så snart den er klart.

Hvis kommuner samarbeider om et prosjekt, kan de søke sammen, og kommuner som leverer felles søknad kan få tildelt hver sin verdikupong.

Sjekk nettsiden til Nkom for mer informasjon.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.