Ny fylkesrådmann er klar

Ledelse. Fylkesrådmann i Vest-Agder Tine Sundtoft blir ny fylkesrådmann i Agder. Fire av seks søkere til stillingen var hemmelige.
Tine Sundtoft skal lede sammenslåingen av Agder-fylkene og blir det sammenslåtte fylkets første rådmann. Arkivfoto: Tone Holmquist

Først tar Sundtoft over som prosjektleder for sammenslåingen, og tiltrer deretter rådmannsstillingen.

Fylkesordfører  Terje Damman (H) i Vest-Agder har ledet ansettelsesutvalget. Han legger vekt på Sundtofts erfaring som fylkesrådmann for samme fylke. 

– Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har et godt samarbeid i dag. Hun kjenner regionen godt, og er en dyktig, handlekraftig leder. I jobben som fylkesrådmann har hun sørget for god framdrift, og vært god til å delegere. Hun har også et solid og sterkt nettverk av aktuelle samarbeidspartnere, sier Damman. 

Undersøkt med evnetester

Ni personer søkte stillingen, og fem ble intervjuet. Damman understreker at selv om erfaringen Sundtoft har som fylkesrådmann i Vest-Agder er relevant for jobben, har de hatt en grundig og reell prosess, hvor flere søkere ble vurdert seriøst. I pressemeldingen om innstillingen framhever utvalget at kandidatene de vurderte som sterkest har gjennomført personlighetstest, evnetest og case-oppgaver. Etter denne prosessen sto utvalget igjen med to kandidater i siste runde.

– For alle kandidatene har vi lagt stor vekt på evne til å drive en sammenslåingsprosess på en god og strategisk måte, og på hvordan de har vist at de kan lede en organisasjon. De må være gode på strategisk og langsiktig tenkning, forteller Damman.

Hemmelig søkerliste

Da søkerlista ble lagt fram i desember, var det bare Sundtoft og to andre søkere som var kjent for offentligheten. De andre var hemmelige søkere. 

– NRK har bedt om innsyn, og fylkesmannen har gitt oss medhold i at søkerlisten ikke skal offentliggjøres.

Damman mener det var nødvendig å hemmeligholde søkerne av hensyn til forholdet til arbeidsgiveren.

– Flere av dem er på ledernivå i forskjellige organisasjoner som er i viktige endringsprosesser. Derfor har vi og fylkesmannen akseptert ønsket om unntak fra offentlighet, argumenterer Damman.

Avgjøres snart

Foruten leder Terje Damman besto utvalget av Tore Askildsen (KrF), Gro Bråten (Ap) og Tore Askildsen (KrF), Klaus Allan Eide (Unio) og Inger Johanne Engmark (LO).

Ansettelsen skjer 29. januar i den såkalte fellesnemnda, som skal samordne og forberede sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Nemnda består av 11 medlemmer fra hvert av fylkene. Som midlertidig prosjektleder er fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune utnevnt, fram til den nye prosjektlederen og framtidige fylkesrådmannen er på plass. 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.