– Svært kritikkverdig å snoke på egne ansatte

Ledelse. Advarsel til en leder som har brutt taushetsplikten ved å lese taushetsbelagte opplysninger om egne ansatte, er en mild reaksjon, mener KS Advokatenes leder Tor Allstrin.
– Er du leder i Nav, må det forutsettes at du kjenner reglene, sier Tor Allstrin, leder av KS Advokatene. Foto: Magnus K. Bjørke

Spørsmålet om hvilke reaksjoner som er riktige mot ledere som har brutt personvernet og taushetsplikten, er aktualisert ved avdekkingen av at Nav-ledere i Aust-Agder har gjort uberettigete oppslag i flere av Navs dataprogrammer.

De statsansatte blant disse har fått ulike former for ordensstraff; advarsel og degradering som innebærer at de blir fratatt lederansvar og satt ned i lønn. I én sak vurderer Nav politianmeldelse, mens Lillesand kommune fortsatt behandler spørsmålet om reaksjon mot en kommunalt ansatt leder.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.