Sterke tall for tredje gang på fem år

Resultatbørsen. Langsiktig gjeld sank og netto driftsresultat var sterkt. Hamar leverer gode økonomitall for fjoråret.

Hamar fikk et netto driftsresultat på 136,9 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Det er 15,5 millioner kroner mer enn året før.

Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 5,1 prosent. Den generelle anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg er et resultat på 1,75 %. Resultatet i Hamar ligger altså langt over dette nivået. Som grafikken viser, har Hamar i tre av de siste fem årene hatt en driftsmargin på over 5 prosent.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.