Stadig færre bor i sykehjem

Pleie og omsorg. Drøyt 39.300 personer bodde i sykehjem i 2017. Det er 683 færre enn året før. Samtidig fikk rundt 5.400 flere omsorgstjenester i hjemmet.  
Antall sykehjemspasienter er nå 4,8 prosent lavere enn året før samhandlingsreformen. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

Antall sykehjemsbeboere har gått ned hvert år siden 2012, og er nå 4,8 prosent lavere enn året samhandlingsreformen ble innført.

Nedgangen i fjor var på 1,7 prosent, mot 0,6 året i 2016, viser de foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.